Glomma har flere gode fiskeplasser i Akershus. To av de stedene du kan ta utgangspunkt i er områdene rundt Rånåsfoss og Bingsfossen i Sørum kommune.

Skrevet av Arne Henning Grønlien, forfatter av Norges beste fiskeplasser

Rånåsfoss er det øverste av disse to regulerte strykene. Her er det gode og spennende fiskeplasser på nedsiden av kraftverkene men også på de stillere partiene på oversiden er det til tider bra. Ovenfor dominerer arter som mort, sik, gjedde og abbor, men det er fisket meget stor ørret her. Det meste av den store ørreten og harren tas allikevel i de strømsterke områdene nedenfor demningene.

Nedenfor Rånåsfoss og før Bingsfossen er det en del gjedde, og det til dels svært stor. Også meget stor stam kan du få her.

Men det er nedenfor Bingsfossen at du finner det største artsmangfoldet, for herfra og ned til Øyeren er det ingen barrierer. Her kan du få øyerenarter som asp og gjørs. Ovenfor Bingsfossen er flere av disse artene fraværende eller sjeldne, og asp og gjørs får du ikke her.

Teksten ovenfor er et utdrag fra boka Norges beste fiskeplasser skrevet av Arne Henning Grønlien. Teksten er blitt gjengitt her med tillatelse av forfatter.