Rundt 30 hadde møtt fram i gråvær og nordavind for å overvære Bingen Lenseminneforenings familiesøndag ved tømmerfløternes hvilebrakke på Vestby, Sørumsand. En  klinkbygd trebåt skulle tettes og tjærebres. Båten kommer fra Finnskogen – «den var så stødig og fin å hoppe uti fra når vi bada», minnes Anne Røsen. Hun hadde fått den av sin far da hun var barn. Nå har hun gitt båten videre som gave og vil at den skal brukes på Glomma ved Bingen lenser.
Båten var dratt opp på tømmerstokker foran Fløterbrakka. Tjærespann i vannbad stod klar i jerngryta ved siden av båten. Glomma fløt rolig forbi like ved, mindre flomstor nå. Lukta av ferskvann, bålrøyk og tjære slo imot alle som kom for å oppleve en gammel fløtertradisjon – kanskje til og med prøve seg med tjærekosten. Unni Bingen hadde selv vært med på tjærebreiing i sin oppvekst på gården Mellom-Bingen, litt nedenfor Bingsfoss. De hadde båtplass ved elva, kunne hun fortelle. «Da vårsola begynte å varme, var vi ungene med far ned til elvebredden der båten lå dratt opp». Over bålet ble jerngryta med harde tjæreklumper hengt opp. Tjæra smeltet og begynte å småboble, og det gjaldt å holde riktig temperatur hele tida. Den kokende tjæra var farlig, og formaninger hørte til. Det hendte ikke sjelden at «tjæreklea» måtte kastes, og både hud og hår kunne nok også få seg en skvett eller to.
Både barn og voksne koste seg med kaffe og niste, og praten gikk livlig på de nye, solide trebenkene, som Lions Sørum har satt opp langs Glomma. Noen var i Brakka for første gang og på de gamle benkene foran svartovnen innendørs fikk de en innføring i historien om Bingen lenser.  Per Erik Evjen har selv «arba på elva» og hadde mye interessant å fortelle. Spesielt hyggelig var det at nyinnflyttede familier på Sørumsand tok turen ned til elva denne søndagen.
Alle som ville, fikk prøve seg med tjærekosten. Men, å nei! Først skrape og tette sprekker! Ivrige never jobbet i vei, noen erfarne og vel vant til slikt arbeid, og noen små barnehender, som nok ikke hadde gjort dette før. Til slutt var båten ferdig tjæret  og lå i graset, glinsene og vakker. Hans-Nikolai Engebø Hammeren, oldebarnet til en av gamlekara ved Bingen lenser, så på Lisbeth Woxen og sa: «Bare si ifra hvis du trenger noe mer hjelp med båten!» Nye generasjoner trør til. Det er godt å vite!
Berit Leikhammer
Bingen Lenseminneforening
Det jobbes med skraping og tetting før båten tjærebres. Foran Hans-Nikolai Engebø Hammeren. Bak båren fra v.: Elin K. Sem, Carina Huse-Weinreich, Anne Røsen, Odd A. Svendsen, Unni Bingen, Helge Njaa, Torgeir Woxen (halvt skjult),Mona Mangen, Knut Hammeren.
Viktig med skraping førrst! Hans-Nikolai Engebø Hammeren (9) fra Sørumsand.