I mange av landets aviser kunne vi lese følgende: ”Hengebrua over Glomma på Rånåsfoss er et pengesluk for veivesenet.” Hvor mye penger har vedlikeholdet kostet de siste 20 årene? Hva er de reelle kostnadene ved riving?

”Aksjon Redd Bingsfossen”

I 1975 ble det satt igang en stor bevaringskampanje for å hindre utbygging av Bingsfossen. Den staselige hengebrua skulle rives og fossen bygges til et kraftverk. Hele det unike og idylliske elveleie ble forandret for alltid.

bingsfoss

Aksjonskomiteen ”Redd Bingsfossen” kjempet hardt mot utbygging fordi Bingsfossen var da den eneste store uberørte fossen i tett befolket område i Akershus. Det var det flotteste nærmiljø- og friluftsområdet i distriktet, med elvestryk, foss, svaberg og sandstrender. Kampen om Bingsfossen ble tapt etter en landsdekkende kampanje som nådde helt til daværende miljøvernminister Gro Harlem Brundtlands kontor.

I 1978 ble hengebrua over Bingsfoss revet. Etter det undertegnede har blitt fortalt så ble det den gang lovet fra diverse politiske og offentlige hold at hengebrua ved Rånåsfoss, som var ferdigstilt samme året som hengebrua over Bingsfossen, skulle ivaretas for fremtiden. Rånåsfoss brua skulle vernes for å fortelle historien om hengebruene i Sørum. Løftene om vern og bevaring ble da oppfattet som et aldri så lite plaster på såret for tapet i Bingsfoss.

Veivesenets offisielle vern kom mange år senere, og brua har verneklasse 2 i Sørum kommunes kulturminnevernplan.

Utsettelse av vedlikehold

I 1989 når den nye broa, over Glomma ved Rånåsfoss, stod ferdig ble hengebrua omgjort til gang- og sykkelsti.

Statens vegvesen skriver (Fornyelse av fylkesvegene i Region øst – Januar 2012):
… det er uavklart om (Rånåsfoss) brua kan rives eller ikke er vedlikeholdet blitt utsatt.

Hvor lenge har vedlikeholdet blitt utsatt og uteblitt?

Det er ikke spesielt overbevisende hvis det viser seg at vedlikeholdet har blitt ignorert de siste 10-15 eller 20 årene, i påvente av en annen offentlig myndighets velsignelse om et permanent vern som selv vegvesenet fremhever som viktig. Hvis vegvesenet mener brua burde vernes så burde det være nok til å vedlikeholde brua. Hvis det ikke har blitt gjort noe vedlikehold har ikke vegvesenet et grunnlag for å hevde at brua har vært eller er et pengesluk. Dette virker som en spekulativ måte å la kulturminner forfalle på, slik at man kan få konsensus for senere å rive eller true frem økte midler. Hvem har hatt overordnede ansvaret her?

Hvorfor bør brua bevares?

Rånåsfoss bru

Revolusjonerende konstruksjon

”Brua er ei av landets første myke hengebruer som på den tiden representerte en ny og dristig konstruksjonsmåte. Disse bruene ble etter hvert en norsk spesialitet. For Rånåsfoss bru må det utarbeides spesifikke vernebestemmelser.”

Side 264, Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner – Statens Vegvesen, Region Øst.

Symbolet på Rånåsfoss

Hengebrua er selve symbolet på Rånåsfoss som knytter begger sider av elva på en estetisk, historisk og betydningsfull måte.

Kultur- og natursti

Mange i Sørum har deltatt i å lage en natur- og kultursti for turgåere og syklister fra Bingsfoss til Rånåsfoss og den ærverdige hengebrua er en essensiell del av denne stien da den knytter turmulighetenene på begge sider av elva på en historisk og betydningsfull måte. Vi ønsker å markedsføre denne turopplevelsen via Opplev Sørum.

Den er en viktig del av elvas og Rånåsfoss sin historie, et bevis på vår særnorske evne til å overkomme og benytte oss av naturkreftene. Samtidig plasserte denne byggeteknikken Norge på verdenskartet som eksperter på revolusjonerende brobygging.

For Opplev Sørum vil det være tragisk om vår egen lille ”Golden Gate” må rives. Den står ikke i veien for noe og skal ikke erstattes av noe annet. Den kostet ikke mere enn kr. 195,000 da den ble ombygget i 1927, men i dag har vi ikke engang råd til å vedlikeholde den med all vår fancy teknologi.

Det er flott at vegvesenet tar tak i problemet før det er for sent. Skuffende at vedlikeholdet har blitt uteblitt. Brua er verneverdig ifølge vegvesenet og Sørum kommune, og uerstattelig for oss i Sørum.

Vi har opprettet en underskriftskampanje for bevaring av hengebroa.

[cmbd_single_business slug=»ranasfoss-bru»]