Stor var begeistringen da vi fikk beskjed om at Kulturminnefondet var positive til Lenseminneforeningens søknad om midler til å sette i stand fløterbåten «Askeladden» – og at vårt båtprosjekt var ett av de prosjektene Fondet gjerne ville besøke og høre mere om. 
«Askeladden» er bygd på Glommen Mek. Verksted ved Fredrikstad i 1925 og har vært brukt ved Glennetangen lenser mens det ennå var fløting i Glommavassdraget. Den er så å si identisk med fløterbåten «Vildanden», som var i bruk ved Bingen lenser, den også bygd ved Glommen Mek. omtrent samtidig. Vi hentet den 14 tonn tunge båten med stor kranbil ved Furuholmen senter ved Sarpsborg i mai 2015. Lenseminneforeningen skal bruke båten i restaureringsarbeidet av lensekar ute i Glomma, og publikum skal få være med ut på sightseeing og få beskue de mektige steinkistene i vannet på nært hold.
«Askeladden» ligger nå på gården Elverhøy ved det gamle sundstedet Elvestad i Sørum og er klar for omfattende båtpuss i vår.  Her trengs det grundig rustbehandling, og båten skal males opp i  originalfargene. Motoren er tatt ut for å repareres.
Den 6. april kom Kulturminnefondets direktør Simen Bjørgen og kommunikasjonsrådgiver Linda Herud og tok båten i øyesyn, både utvendig og innvendig. Bjørgen overrakte tildelingsbrevet på 120.000 til lenseminneforeningens leder Berit Leikhammer sammen med representanter for foreningens dyktige og arbeidsomme utegruppe, fra v.: Morten Svendsen, Rolf Hammeren og Even Woxen. Kulturminnefondets tildeling er en stor  håndsrekning til et viktig kulturminne i Sørum, noe kommunens ordfører Marianne Grimstad Hansen, rådmann Siri Gauthun Kielland og kulturminnekonsulent Bodil A. Westby visste å sette pris på ved å være til stede.
Sjøsetting av «Askeladden» håper vi kan skje i løpet av høsten. Vi gleder oss!
Berit Leikhammer