Blaker Skanse

– en kulturhistorisk perle på Romerike

17. mai på Skanse

Populært sted å feire 17. mai. I over 20 år har det vært tradisjon å feire nasjonaldagen på Blaker Skanse. 

De største begivenhetene

Mange velger Blaker Skanse som historisk kulisse når de gifter seg eller feirer sine viktigste jubileumer.

Eventyrlig konsertarena

Det blir spesielt på Blaker Skanse når solen går ned og stjernene kommer frem, mens publikum har allsang med fantastiske artister på scenen. De historiske rammene på festningen gir en enestående stemning.

BLAKER SKANSES HISTORIE

Blaker Skanse ble besluttet anlagt i 1682 som ledd i rekken av fetningsverker som ble reist langs Glomma til forsvar mot innmarsj-linjene fra Sverige.

Blakersund

Blakersund som overfartssted i en hovedferdselsåre Akershus-Østfold trengte beskyttelse. Kong Christian V ga sin approbasjon til «Plan av Blaker Skanse» 27. januar 1683. Straks ble soldater fra Enebakk, Fet, Aurskog, Blaker, Sørum og Nes pålagt å møte med de folk og hester de kunne skaffe for å bygge festning ved Blakersund. Byggematerialene var jord, stein og tømmer. Øverstbefalende over den norske hær feltmarskalkløyntnant G. W. Wedel Jarlsberg ledet arbeidet.

Omtalt tre ganger i krigshistorien

Vedlikehold var nettopp utført da Karl XII i 1718 foretok sitt siste innfall i Norge. En svensk styrke på 300 mann under general Lautrum leiret seg på markene ved Blaker kirke 6. desember. Samme dag hadde oberst A. A. Prætorius overtatt ledelsen av en fast og en inrykkende styrke på Blaker Skanse, til sammen 600 mann. Av kanoner fantes 8 stk. på Skansen. Det kom til en mindre trefning og noe skuddveksling. Svenskene hevet beleiringen 18. desember. Denne dag hadde general Lautrum mottatt melding om at kong Karl XII var falt på Fredriksten festning 11. desember.

Det var ikke garnison på Blaker Skanse da kong Fredrik VI 14. mars 1808 erklærte krig mot Sverige. Grev Mørner kunne uhindret besette Skansen 17. april. Et høymagasin på ca. 40 tonn var da på Skansen. Det ble straks rekvirert folk og hester i Blaker til å frakte høyet til svenskenes hovedkvarter på Haneborg i Aurskog. Noen dager senere, den 20. april, ble de svenske styrkene beseiret ved Toverud Gård i Aurskog. De norske styrkene ble ledet av major Weiby. Grev Mørner ble avvæpent av løyntnant Gregers Fougner LUndh fordi major Weiby var skadet og fikk behandling i hovdbygningen på Toverud Gård.

I 1814 hadde landvernet en garnison på 500 mann på Blaker Skanse, men da ble stedet ikke berørt av en kortvarig krig mot Sverige. Danmarks avståelse av Norge til Sverige løste seg med inngåelse av union mellom Norge og Sverige etter Eidsvollsgrunnloven 17. mai og Mossekonvensjonen 14. august.

Som følge av unionen med Sverige ble Blaker Skanse nedlagt som festning i 1820, men forble militært anleggg til stedet kom i privat eie i 1893.

I 1916 ble Blaker Skanse gjenkjøpt av Staten. Det var tatt beslutning om å opprette en sentralskole for husflidsundervisning. Landet måtte få en skole som kunne ivareta gamle norske kunsthåndverk. Statens Husflidsskole ble åpnet på Blaker Skanse i 1917.

Fredet

Tre bygninger ble stående igjen innenfor vollene etter nedleggelsen av festningen i 1820.

Disse bygningene – senere fredet – var i en meget forfallen tilstand da Staten overtok, men litt etter litt ble bygningene satt i stand.

Kommandantboligen

Kommandantboligen fra 1813 ble restaurert i 1917. Bygningen ble ødelagt av brann i 1973.

I 1977 sto den gjenreist med samme utvendig utseende som før brannen. Innredningen ble da helt tilpasset skolens behov.

Artilleribygningen

Proviantmagasinet og artilleribygningen fra henholdvis 1751 og 1752 ble restaurert i løpet av 1920-årene og begynnelsen av 1930-årene.

Kruttårnet/Krutthuset

Kruttårnet fra 1750-årene ble restaurert i 1937 og fikk ytterligere vedlikehold i 1972. I 1920 ble oppført smie i en stilart slik at den passet sammen med det gamle bygningsmiljøet. Smia ble i 1936 utvidet med tilbygg holdt i samme stil. Tunet ble parkmessig opparbeidet i årene 1948-50. Ellers er på Blaker Skanses grunn etter hvert oppført flere bygninger for skolens behov.

Fra 1976 hadde skolen på Blaker Skanse status som høgskole. Avdelingen av Høgskolen i Akershus på Blaker Skanse underviste i formgiving og produktdesign, og hadde år om annet 150 studenter. Ved skoleårets slutt i 2003, ble skolen nedlagt på Skansen, og lokalisert sammen med de øvrige avdelingene i Høgskolen i Akershus på Kjeller i Skedsmo kommune.

KOMMANDANTBOLIGEN ble ødelagt av brann i 1973, men sto ferdig restaurert i 1977. Bygget er moderne innvendig, men fasaden er lignende slik det sto før brannen. Foto: Jørgen Kirsebom

ROMERIKSSPILLENE er en av flere aktører på Blaker Skanse. De formidler den spennende historien til Blaker Skanse via dramatikk, spenning og kjærlighetshistorier. Foto: Jørgen Kirsebom

EVENTYRLIG KONSERTARENA: Det har blitt arrangert mange konserter på Blaker Skanse gjennom årene og Blaker Skanse er definitivt blant Norges flotteste kultur- og konsertarenaer. Foto: Jørgen Kirsebom

AKTØRENE PÅ BLAKER SKANSE

Blaker Skanse er en allsidig kulturarena og har mye å by på.

Antall 3