Bingen Lensemineforening har fått den gamle flytebrygga av Fetsund Lenser, i sin tid brygge for «See Möwe”.
Understellet med pontongene var i bruk under tømmerfløtinga fram til 1985.
Flåten brukes i restaureringsarbeidet med Rømuekaret og siden fungere som midlertidig småbåtbrygge ved Fløterbrakka.
Brygga er ca 40 m2. Det gamle dekket skal erstattes med nytt. Lenseminneforeningen skal stå for arbeidet.
Fra v: Driftsleder Bent Amundsen (FL), Nils U. Hagen (BLF), historiker Thomas Støvind Berg (FL), Morten Svendsen
(nestleder BLF).