En sommerdag i 1953 var Kurt Foss og Reidar Bøe på Festiviteten Sørumsand. De var på turnè, og etter konserten fikk de se to unge gutter ridende i full galopp gjennom dette lille tettstedet. Guttene red uten sal, ikke helt ufarlig var det, og dette gjorde slik inntrykk på trubadurene at de fikk laget en egen vise om hendelsen: Jim og Bill fra Sørumsand.

Erik Diesen laget teksten og Kurt Foss og Reidar Bøe sto for melodien.

Guttene het Svein og Harry Martinsen, og Svein forteller om denne hendelsen: Hestene hørte egentlig hjemme i Aurskog, men i løpet av sommeren var de på beite ved jernbanehaugen
(Noractor/Glassbygget). Hver kveld måtte hestene flyttes til fjøset ved Oppigar`n som var en av Sennerudgårdene. Guttene, som da var i 16-17-årsalderen fikk lov til å flytte dem på denne måten.

I følge Svein så stemmer teksten helt med virkeligheten!

Familien drev også med transport, bl a fraktet de varer fra Sørumsand Meieri til stasjonen med hest og vogn før de gikk over til lastebiler.

Dr. Fonneløps Elveblæst, har nå spilt inn sin egen versjon av denne hendelsen. Magnar Osland har arrangert melodien spesielt for dem, og det er Bjørn Sandbraaten som synger teksten.

Prosjektet er støttet av T&B Hansen, Blaker Sparebank og Verkstedklubben Rainpower Fabrication.

Dr. Fonneløps Elveblæst stiftet 30. mai 1983 – 30 årsjubileum i 2013!!

Fra vedtektene for Elveblæst kan vi lese ”at de skal i sin virksomhet legge stor vekt på de sosiale sider ved hornmusikk og ha som mål å kunne være et tilbud til gamle skolemusikanter og andre som ikke har spilt på flere år.

Elveblæst skal alltid legge opp sine ambisjoner og sin virksomhet slik at medlemskap kan opprettholdes, selv om man er forhindret fra å komme på alle øvelser.

For at ikke spillegleden skal forsvinne, kan styret innvilge tillatelse til å øve mellom hver øvelse. Dersom et medlem spiller feilfritt på en øvelse, vil styret kunne vurdere om vedkommende må stå over neste øvelse. Det har hittil ikke skjedd at noen måtte stå over en øvelse av ovennevnte grunn.

Styret har et særskilt ansvar i å påse at det sosiale element ivaretas. Derfor må minst halvparten av øvelsen gå med til å fortelle gode historier, vitser, anekdoter m.m.”

Elveblæst øver hver mandag kveld på Valstad cafè. Nye medlemmer er hjertelig velkommen!