Ved åpningen av festivalen Trallaus på Blaker Skanse den 28. juni, ble en intetanende Jørgen Kirsebom bedt om å avse litt tid til Romerike historielags leder, Tom Halvorsen. Etter forslag fra styret i Blaker og Sørum Historielag, ble han der og da tildelt Romerike Historielags Hederstegn.

OVERRASKET: Tom Halvorsen gratulerer Jørgen Kirsebom med Romerike historielags hederstegn. Foto Ketil Martinsen.

Jørgen Kirsebom har vokst opp i Sørum, men bodde i utlandet i en årrekke. Han og familien kom hjem akkurat tidsnok til at han fikk kastet seg inn i kampen for å redde den gamle bygningen på Nordli.

Han engasjerte seg også meget raskt i kommunens kulturliv og kulturminner på bredt plan og etablerte nettsiden ”Opplev Sørum” som er til stor glede både for befolkningen, en rekke organisasjoner og mange tilreisende.

At Rånåsfossbrua ikke ble revet, men nå står som et smykke i landskapet har han mye av æren for, og han har lagt ned utallige timer for å sikre at Blaker Skanse ikke ble solgt til private, men nå er kommunens eiendom.

Jørgen har stått bak en rekke konserter på Skansen, til glede for mange ulike aldre og musikkinteresser.

Historielaget har veldig stor glede av Jørgen Kirseboms kunnskaper og engasjement. Han har fra våren 2015 hatt ansvaret for den grafiske designen av Blaker og Sørum Historielags medlemsblad, ”Sørum-Speilet”, og som fotograf har han i den forbindelse bidratt med en rekke flotte bilder som forteller om kommunens kulturminner og våre bygders historie.

Kirseboms engasjement i Sørum begynte med Nordli. Foto: Trond Rødsmoen/FMF

Artikkelen stod på trykk i Sørum-Speilet nr 2|2018.