Blakerfest

Opplev Sørum inviterer til Sommerfest på Blaker Skanse. «Blakerfesten 2020» blir en videreføring av konserttradisjonen på Blaker Skanse. På scenen vil det stå spennende artister som skal gi deg en herlig konsertopplevelse.  En blanding av kjente og kjære band, som har vært populære på Skansen, og noen nye overraskelser vil garantert gi god stemning og høy allsang-faktor!  

Romeriksspillene

«Romerikesspillene fra Blaker Skanse» er en frivillig frittstående organisasjon som har til formål å gi et attraktivt og meningsfylt tilbud ved å utvikle og framføre historiske spill og utendørsspill på Romerike, og dertil hørende aktiviteter.

Woodstock 3000

En særdeles sosial og arbeidsom gjeng, som har det som mål og underholde andre, og få folk til å trives. Etter mange år i bransjen, har vi kontakter og skills som skal til for å arrangere en festival som Woodstock3000.

Sørumfestivalen

 SørumFestivalen er en mangfoldsfestivalen som foregår i månedskifte januar/februar hvert år i Sørum. Vi benytter oss av så mange som mulig av bygdas kulturarenaer. Det er forskjellige frivillige lag og organisasjoner som står bak arrangementene som arrangeres under paraplyen «SørumFestivalen».


Antall 4


 

Mangler vi NOEN?

Dersom dere ikke er med i denne oversikten, men burde vært det, vennligst klikk på «Bli medlem» under! Eller «endre profil» hvis du ønsker å sende oss endringer, oppdateringer, eller har andre spørsmål.

Bli medlemEndre profil