Åa sier noen, Fossåa sier andre, Kjærnsmoåa sier nesbuer, Slora sier blakerværinger. Kjært barn har mange navn, og den vesle elva Fossåa, som vi velger å kalle den, må være kjærere enn de fleste vassdrag.

Ta en tur med nistepakke og fiskestang til denne vesle jungelelva. Noen lang tur blir det ikke. Fra Blaker kirke kan du rusle ned til Fossdammen, og fra Tertittveien eller Huseby kan du gå eller sykle Husebyveien ned til elva ved Høyås. Lenger nord er elva tilgjengelig ved Bruvoll og ved Slora mølle.

Fossåa renner ut i Fossdammen og videre ut i Glomma mellom Blaker og Sørumsand. Mellom Haglund bru og Høyås er elva brun som kakao der den siger fram gjennom et frodig kulturlandskap, med jaktende øyenstikkere over vannet. Innover fra Høyås er det mer skog, stryk og fosser, og ved Bruvoll samles flere mindre elver. Ei av dem kommer nordfra, fra Slora og Kjernsmotjernet.

Både ved Fossdammen og Høyås er det gode fiskeplasser. Stille og fredelig er det òg. Fra brua ved Høyas går en fiskesti oppover langs sørsiden av elva. Der er det svaberg og kulper med skog og kratt langs bredden. Inne i denne bortgjemte jungelen støkket vi en isfugl, en av Europas vakreste fugler. Den har metallskinnende blågrønn overside, kastanjebrun underside og knallrøde bein og er svært sjelden som hekkefugl i Norge. Den satt på ei grein som hang utover vannet, og speidet etter fisk. Med et skarpt skrik forsvant den med glitrende reflekser i fjærene. Et glimt av Amazonas.

La deg ikke lure av den mistrøstige fargen på vannet, for Fossåa er ei fiskerik elv. I den nedre delen trekker fisk opp fra Glomma. Der finner du gjedde, stam, vederbuk, mort, abbor og gullbust i høye vektklasser. Raudfjøringen, det vil si stam og vederbuk, kan bli opptil et par kilo, ellers er gullbusten populær blant meitefiskerne. Ørret er det i hele elva. Fisk på hektoen og under det dominerer, men det er muligheter for adskillig større fangster for den som leiter. År om annet tas ørret på nærmere kiloen. Snikfiske med meitestang, krok og mark er verdt å forsøke.

Slora Mølle er Blaker og Sørum Historielags hjertebarn. Historielaget overtok mølla i 1995 og har siden lagt ned adskillige kroner og dugnadstimer i restaurering, for å få til et levende lokalmuseum. Mølla som står der i dag, er fra 1908, men det har vært både sagbruk og mølledrift her i mange hundre år. I 1798 ble Bernt Anker, Norges rikeste mann, eier av mølla.

Fossåa har forresten en liten flik av norgeshistorien. I Håkon Håkonssons saga fortelles følgende om den gangen kongen var på jakt etter ribbungene oppover Glomma i 1227: «Kongen lot dra skipene opp i ei elv som heter Kinna (Kinna i Blaker), og derfra over et eid som er ei mil langt, til han kom til Elva (Glomma) igjen». Det er liten tvil om at det er Fossåa det er snakk om, men navnet Kinna har blitt borte siden da. For den som legger turen til Fossåas fredelige verden, er det ganske eventyrlig å forestille seg Håkon Håkonssons menn dra en flåte på 35 båter oppover den vesle elva. Når kongen valgte denne omveien, kan det ha vært for å omgå vårflommen i Sundfossen og Rånåsfossen.

Teksten og bildene i denne artikklen er hentet fra boka «Øyeren – og elvene» av Øystein Søbye og Sverre Solberg. Dette er en bok som bør finnes i alle bokhyller på Romerike. Og spesielt i de bokhyllene som eies av folk som er glad i naturopplevelser. Boka kan kjøpes i de fleste bokhandlere.

Øystein Søbye (t.v.) og Sverre Solberg (t.h.) holder gjerne fordrag om Øyeren og elvene, ta kontakt på post@norsknatur.no.

Tekst og bilder er publisert på Opplev Sørum med tillatelse fra forfatterene.