90 år er en høy alder i seg selv og når man knytter så lang tid til et sangkor er det en utrolig bedrift. Helt siden stiftelsesmøte 4. mars 1924 på Fossum i Blaker, har koret kontinuerlig drevet sin virksomhet som blandet kor. Initiativtakerne til stiftelsen var Johan Tønsberg og Johan Enger, og formålet var å være en kulturfaktor i bygda (foto: Trygve Olav Aasen).Fra oppstarten og frem til i dag hele 90-år senere, har korets oppdrag og bærende ide vært å være en aktør som kulturformidler knyttet til 17. mai, julekonserter i Sørum og Blaker kirker og underholde ved ulike arrangementer rundt om i Blaker og Sørum. Videre var koret i de første tiårene en aktiv deltager på sangerstevner rundt om i distriktet og har sunget i de aller fleste kirkene på Romerike.

Under krigen var korinteressen stor, og mange ville være med i denne type aktiviteter i en ellers tung tid. Okkupasjonsmakten hadde sine forordninger på hva som ikke skulle synges, men påleggene hadde motsatt virkning da koret la opp sitt program litt på grensen, og noen ganger over det som var tillatt, slik at sangerne fikk gitt uttrykk for sin innstilling. I 1945 deltok koret i en nasjonal sangerhyllest til Kong Haakon, rett etter at han kom hjem til ett fritt Norge.
Koret har også hatt sangere som har engasjert seg i andre kor og i 1985 var Fossegrimen representert med hele 8 av 42 korister i det nasjonale Normannakoret på en turne til de «norske statene» i USA.
Kun 8 dirigenter har ledet koret opp igjennom årene og særlig må nevnes Johan Enger med 29 år og Øivind Brakestad med 24 år. Enger ble for øvrig i 1954 tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull. Øvrige dirigenter har vært Marthinius Wiggen, Sigmund Karlsen, Elisabeth Misvær, Marius Stensby, Susanne Arnesen og Hilde Fagerbekk, som nå i jubileumsåret er inne i sin andre periode som dirigent i koret.
I mange år har Fossegrimen pleiet kontakten med gode danske sangkolleger i Midtjyske kor. Det har vært gjensidige besøk opp igjennom årene og det er derfor meget hyggelig at de kommer til Sørum og deltar under korets jubileumskonsert lørdag 14. juni i låven på Sørum Prestegård.
Den store utfordringen for alle sangkor er å bemanne alle fire stemmegrupper slik at de står i forhold til hverandre og gir den fulle stemmebredde som kreves av at blandet kor. Interessen har selvsagt svingt opp igjennom årene, men man har alltid lyktes med å få til tilfredsstillende sammensetning av koret.  Det er kanskje det mest imponerende i løpet av alle disse 90 årene. Selv om koret har bemerket seg på mange fronter og arenaer, har alltid fokus vært å være en del av det lokale kulturliv og spre sang og glede for innbyggerne i Sørum, Blaker men også over kommunegrensen til Nes, hvor også mange av korets medlemmer har sitt bosted.
Fossegrimen er ved jubileet en vital 90-åring. Retter man blikket fremover vil målet være det samme som det alltid har vært. Fortsatt å være et tilbud til de som vil synge i lag med andre i sitt lokalmiljø. Å synge er sunt, synge sammen gir stor glede og synge for publikum da gleder man andre.
Fossegrimen mottok Sørums kulturpris 1984 og prisen ble overrakt av daværende kultursjef Kari Mangen med ordene; ”mennesker trives sammen med Fossegrimen”, og på vegne av korets medlemmer kan man legge til; «i Fossegrimen trives vi sammen».