Mandag var generalsekretær Ola Fjeldheim i Fortidsminneforeningen på befaring til lensebruka Hofsrud og Tangen ved Sørumsand sammen med ildsjelene i Bingen Lenseminneforening. 

Det var ønskelig å få en kulturvernfaglig vurdering av disse to gamle lenseplass-husa, Hofsrud fra ca. 1900 og Tangen fra midten av 1700-tallet. Begge plassa har husa lensearbeidere, og er representative for bosettinga rundt den store fløteraktiviteten ved Bingen lenser.
Ola Fjeldheim var klar på begge husa var i såpass brukbar stand at det ikke vil kreve voldsomt store investeringer å få satt disse i stand, selv om begge plassene har stått ubebodd i noen år. Han mente også at de var viktige elementer i formidlingen av fløterhistorien, spesielt Tangen som ligger i kjerneområdet for fløtinga ved Fløterbrakka på Vestbystranda.
Bingen Lenseminneforening har nå fått en nødvendig kulturfaglig vurdering som gir grunnlag for å ta dette videre mot vernemyndigheter og det politiske systemet. Begge de gamle lense-plasshusa er i dag på private hender, og det vil kreve planer og økonomiske midler hvis disse skal overtas, istandsettes og bli en del av en helhetlig kulturhistorisk formidling ved Bingen lenser.
Det er nettopp en slik helhetlig formidling av fløterhistoria her ved Glomma Bingen Lenseminneforening ønsker.

Fra venstre: Turid Pettersen (Fetsund Lenseminneforening), Helge Njaa, Berit Leikhammer, Thor Hoff, Ola Fjeldheim (Fortidsminneforeningen) og Morten Svendsen.
Lenseplass-huset Tangen fra midten av 1800-tallet.
Hofsrud fra ca. 1900.
Alle foto Jørgen Kirsebom