Er du samfunnsengasjert?

Brenner du for noe? Hva er du interessert i? Det er mange organisasjoner som jobber for våre å ivareta våre og forskjellige gruppers interesser. Her får du en oversikt over forskjellige organisasjoner i Sørum som alle har et samfunnsnyttig oppdrag. 

Antall 5

Blaker og Sørum Historielag
Blaker og Sørum Historielag

Frivillige lag og foreningerInteresse og SamfunnKulturminnevern

Historielaget ble stiftet i 1970 ved sammenslåing av Blaker historielag og Sørum historielag, og er tilsluttet Romerike historielag og Landslaget for lokalhistorie.

Folkeakademiet i Sørum
Folkeakademiet i Sørum

Frivillige lag og foreningerInteresse og Samfunn

Folkeakademiet bidrar til å fremme integrering av flyktninger og innvandrere gjennom faste ukentlige og månedlige aktiviteter i Flerkulturell møteplass, og for å bringe glede og kultur til bebeboerne på eldreinstitusjonene i kommunen gjennom Den kulturelle spaserstokken. Miljø-spørsmål og klima-endringer er også fast på agendaen gjennom studiesirkler og foredrag.  FA Sørum samarbeider med en rekke lokale lag og foreninger, Sørum kommune, Voksenopplæringen og pleie- og omsorgsseksjonen på eldreinstitusjon.

Foreningen Norden
Foreningen Norden

Frivillige lag og foreningerInteresse og Samfunn

Foreningen Norden Norge er en ideell og partipolitisk uavhengig organisasjon som har til formål å styrke og utvikle et folkelig nordisk samarbeid. Foreningen Norden skal være en nordisk kulturbærer og pådriver for nordisk samarbeid. Foreningen samarbeider med tilsvarende foreninger i de øvrige nordiske land og selvstyrende områder. Formen for Norden-foreningenes samarbeid er fastlagt i vedtektene for Foreningene Nordens Forbund.

Sørum Flerkulturelle Forening
Sørum Flerkulturelle Forening

Frivillige lag og foreningerHumanitærInteresse og Samfunn

Sørum Flerkulturelle Forening (SFF) er en upolitisk organisasjon for innvandrere i Sørum kommune. Vi ønsker å engasjere alle til å hjelpe hverandre med å finne seg til rette i Sørum under prinsippet ”hjelp til selvhjelp”. De som har bodd her en stund skal hjelpe de nyankomne. Det kan dreie seg om hjelp til forstå og forklare brev og dokumenter, bidra til forståelse for den norske kultur og å finne løsninger på utfordringer innvandrere møter i hverdagen.

Sørum Økoforening
Sørum Økoforening

Frivillige lag og foreningerInteresse og Samfunn

Sørum økoforening er en uavhengig organisasjon som arbeider for å gjøre det lettere for innbyggerne i Sørum å leve miljøvennlig. Av aktivitetene våre kan nevnes Reperasjonskafe, studiesirkel, hagedager, «økoguide» for Sørum, kjøkkenhageprosjekt ved en skole, innkjøpsring, høringssvar og annen miljøpolitisk innsats.

Savner du noen?

Savner du noen? Ønsker du at din organisasjon eller bedrift også skal være synlig her?

Bli medlemLag/endre profil