Skrevet av Jørgen Kirsebom

I 1896 stod strekningen Bjørkelangen-Bingsfos på Urskog-Hølandsbanen ferdig. 

Urskog-Hølandsbanen har unektelig vært et veldig viktig bindeledd for utviklingen av både Blaker, Sørumsand og Aurskog.

«Idag er det ikke mye igjen av den orginale banen fra 1896, men det er litt, og det lille som er igjen må vi ta vare på», forteller Pål Roberg som er driftbestyrer ved Urskog-Hølandsbanen. Han og flere frivillige fra Venneforeningen Tertitten holder på i disse dager med å rydde restene av traseen mellom Kvevli og Mork helt syd i Sørum kommune.

På denne strekningen ligger det en tunnel som har stått urørt siden banen ble lagt ned i 1960. Denne tunnelen, som Opplev Sørum ikke har klart å finne navnet på, er på en staselig måte reist over Krogstadåa (også omtalt som Jødalsbekken). Siden tunnelen ligger på tomten til gården Jødal blir den herved kaldt «Jødalskulverten»* så framt vi ikke får noen korrigeringer.

Jødalskulverten ser ikke så staselig ut idag, men i 1896 var det et imponerende stykke ingeniørkunst. Dette var lenge før PVC rørenes tid. Idag har både tunnelen og restene av traseene har begynt å rase sammen. «Derfor er det viktig å ta tak i dette nå før det er for sent, fordi denne tunnelen er et spektakulært byggverk som er vel verdt å ta vare på», forteller Roberg entusiastisk.

Trond Werner Pettersen, en av de frivillige, kommenterer like lidenskapelig at «man må ikke stenge for muligheten til å gjenoppbygge hele Urskog-Hølandsbanen».

Det er en fantastisk fasinerende tanke. Tenk om hele Urskog-Hølandsbanen kunne bli satt i «kommersiell» drift igjen, helt fra Bjørkelangen til Sørumsand. Det hadde ikke gått like fort, og sikkert ikke kostnadseffektivt, men en herlig og sjarmerende reisemåte mellom tettstedene langs banen.

Sammen med Bingen Lenser, Blaker Skanse og veteranbiler fra Eight Amcars Club ville vi hatt helt unike brukervennlige og opplevelsesrike turistattraksjoner på verdensbasis. Kanskje handelsstanden i både Bjørkelangen og Sørumsand ville tjent gode penger på det. Hvordan kan vi få økonomi i dette?

Med disse tankene hodet rusler jeg langs traseen tilbake til bilen og knipser noen bilder, og fikk plutselig en hyggelig naturopplevelse også.

* Rettelse av Jødalstunnel til Jødalskulvert – «En kulvert er en nedgravd tunnel laget for gjennomføring av f.eks. vann, trafikk, tekniske installasjoner eller kombinasjoner av disse. Kulverter kan også regnes som små bruer. Kulverter klassifiseres som gjennomløp med diameter mellom 1 og 2,5 meter,» Wikipedia.

Billedtekster:

Hovedbildet: Fra inspeksjonen av jernbanelinjen den 14. september 1896 over «Jødalskulverten» over Krogstadåa. Bildet er hentet fra Banen og Bygda – Tertitten gjennom 100 år (1996). Bildet tilhører Hans Henrik Riddervold.

Krogstadåa og «Jødalskulverten»: bilde tatt fra østsiden. Det har gått tydelige ras på begge sider av tunnelen og det er ikke mye som tyder på at dette engang var et flott stykke ingeniørkunst.

Ketil jobber så svette og tårer siler (foto Jørgen Kirsebom).

Fra Venstre: Trond, Pål, Van, Ketil og Steinar jobbet hardt på traseen (foto Jørgen Kirsebom).

Det var flere som benyttet seg av den gamle jernbanetrasseen mellom Mork og Kvevli denne lørdagen (foto Jørgen Kirsebom).

Det er et omfattende oppryddingsarbeidet ildsjelene har satt igang (foto Jørgen Kirsebom)