På Norsk Maritimt Museum på Bygdøy i Oslo er Norges eldste båt stilt ut. Der sideelva Rømua renner ut i Glomma i Hammeren ble det oppdaget en uthult eikestokk i elvemudderet. Hadde den ligget der bestandig? Hadde den kommet med vårflommen? Hvor gammel var den? Halvard Evensen fra Sørum var på fisketur med ungene sine en dag i påsken 1993. Han forsto raskt at dette ikke var en vanlig gjenglemt tømmerstokk fra fløtinga i tidligere år og meldte ifra til dengang Norsk Sjøfartsmuseum. Dit meldes det stadig inn stokkebåtfunn, båter 4-5 m lange hovedsaklig av furu. 

Stokkebåten i Hammeren viste seg å være annerledes, både i alder og størrelse. Den ble målt til 9,8 m og hadde sannsynligvis vært minst 12 m lang. Karbontidfesting med 14C-metoden viste at eika den var laget av, ble felt ca år 170 før vår tidsregning. Dermed kunne stokkebåtfunnet nedenfor Bingsfoss i Sørum rangeres som den eldste båtfunnet i Norge, ca 1000 år eldre enn Osebergskipet. Funnet plasserer stokkebåten til førromersk jernalder. Stokkebåten fikk navnet «Sørumbåten» etter vedtak i Sørum kommunestyre.

En lang prosess begynte med å få fraktet båten til Norsk Sjøfartsmuseum, før den ble sendt til Danmark der den gjennomgikk en lang konserveringsprosess, blant annet frysetørring. I 2005 ble utstillingen om «Sørumbåten» åpnet ved Norsk Maritimt Museum, og båten befinner seg nå permanent på Bygdøy i Oslo. 

Tømrer Hans Marumsrud fra Telemark fikk oppdraget med å lage en kopi av «Sørumbåten». Eika som ble brukt til kopien, ble tatt ned i nærheten av Grimstad. Trestammen på 7 tonn ble hult ut med økseredskap som det var synlige spor etter i originalen. Kopien, som ligger til skue ved brygga på Fetsund Lenser, veier ca 2 tonn. Den brukes hovedsakelig i undervisningsøyemed. 8-10 voksne kan padle stokkebåten, og den har vist seg å være svært stødig på vannet.

Bingen Lenseminneforening med «stokkebåtkveld» på Sørumsand 

Arkeolog og forsker ved Norsk Maritimt Museum, Pål Nymoen, var en av dem som deltok i museumsarbeidet rundt stokkebåten helt fra begynnelsen i 1993. Hans bildeforedrag på Festiviteten i Lenseminneforeningens regi samlet ca 60 interesserte i oktober 2014. Spørsmålene var mange fra et lydhørt publikum i alle aldre. Ekstra hyggelig var det at Halvard Evensen, som oppdaget «Sørumbåten» for 21 år siden, var til stede med egne, flotte bilder av stokkebåten mens den ennå lå «urørt» i elvemudderet, før den ble «Sørumbåten».

Berit Leikhammer Bingen Lenseminneforening  

Billedtekst: Kunnskapsbyen Ro- og Padleklubb under Bingsfossjubileet 2013. Foto: Svein Samuelsen