• Created: 10. februar 2018 13:19
  • Updated: 10. februar 2018 13:20
Kategorier:
Taterstigen eller taterstien går i et ganske bratt terreng på vestsiden av Glomma fra Hammeren i Sørum til Nystua Skårer innerst i Falldalen i Fet.

Stien har fått navnet fra det "farende folket", tatrene, som brukte stien mye for å seg fram langs Glomma. Stien var en snarvei istedenfor å gå langs hovedveien.

Taterstigen eller taterstien går i et ganske bratt terreng på vestsiden av Glomma fra Hammeren i Sørum til Nystua Skårer innerst i Falldalen i Fet.

Stien har fått navnet fra det «farende folket», tatrene, som brukte stien mye for å seg fram langs Glomma. Stien var en snarvei istedenfor å gå langs hovedveien.