Vår kulturarv

En rekke organisasjoner jobber med å ivareta, restaurere og fortelle om hvor spennende kulturarv. Sørum og Blaker er rik på kulturminner og spennende kulturhistorie. 

«FRA TREET I SKOGEN TIL LENSEKAR VED BINGEN»

Av Berit LeikhammerSlitent «rierkar» i begynnelsen av restaureringen, Rolf Hammeren t.v. og Morten Svendsen. Foto: Ole-Kr. Hammeren Gled dere – nå kommer filmen En knallblå februarhimmel hvelver seg over tretoppene. Sola varmer bare så vidt. Det er matpause på...

«Sørumbåten» er navnet, Ikke stokkebåten

Man kan mene mangt og mye om både kommunesammenslåingen og kommunevåpenet til nye Lillestrøm kommune, men «Sørumbåten» får de ikke lov til å ta fra oss. Lillestrøm kommune har valgt «Sørumbåten», Norges eldste båtfunn, som motiv på kommunevåpenet. Dersom man søker på...

Aldri mer Nordli – 10 år siden Nordli ble revet

Hovedbygningen fra 1790 på Nordli i Sørum kommune, ble revet 8. oktober 2009. «Den mest meningsløse rivingen jeg har sett gjennom 50 år som antikvar», sa Jan Anderssen, antikvar og tidligere ansatt hos Riksantikvaren. Foto: Jørgen KirsebomALDRI MER NORDLI TILBAKEBLIKK...

Ny stolthet sjøsatt i Sørum

Det var et nydelig syn da den nyrestaurerte varpebåten «Askeladden» ledet an følge av «fløterbåter» oppover Glomma mot Båthavna på Sørumsand. Der skulle det markeres at den snart 95 år gamle varpebåten har blitt restaurert. Askeladden ble bydg i 1925 på Glommen Mek....

Gammeldags skole på Vølneberg

Denne uken har 260 elever fra 4. trinn i alle Sørum-skolene pluss elever fra Skåningsrud vært på Vølneberg gamle skole. Der har de deltatt på Gammeldags Skole. Tilbudet er arrangert av Den kulturelle skolesekken (DKS) i Sørum kommune i samarbeid med Blaker og Sørum...

Fest for skansen

BLAKER SKANSE: Lørdag arrangerte Sørum kommune en stor markering av at Blaker Skanse ble fredet av staten ved lov i fjor høst av tidligere riksantikvar Jørn Holme. Folk strømmet på, og store og små koste seg på Blaker Skanse.  Det ble feiret med salutt, korps,...

NORDLISAKEN

Dette er en arkiv side for Nordlisaken i håp om at det kan bidra til begrensing av lignende hærverk av vår kulturarv. Rivingen av Nordli gård var motivasjonen bak etableringen av Opplev Sørum, se Sørum etter Nordli. (Foto: Anders Henriksen) Nordli ble revet ned...

Blaker Skanse er nå fredet av Staten!

Jørn Holme besøkte fredag 21. september Blaker Skanse og Sørum for siste gang i rollen som Riksantikvar. Denne gangen fredet han Blaker Skanse og fem andre av Statsbyggs eiendommer. Fredningen ble markert på Blaker Skanse. Blant deltakerne var riksantikvar Jørn Holme,...

VERDIEN AV ET RIKT KULTURLIV

AV RITA NYBORG Bildet over er symbolsk. Det er tatt ved Elghytta i Størsrudåsen og viser Jørgen Kirseboms far, Øyvind Kirsebom og hunden Såga. Under tåkehavet, som nesten ser ut som en sjø, ligger store deler av Sørum og Blaker. På tiden da dette bildet ble tatt, i...

SØRUM ETTER «NORDLI»

«Et nullpunkt for kulturminnevernet i kommunen vår.» Slik omtaler nåværende Sørum-ordfører Marianne Grimstad Hansen Nordli-saken, riveskandalen som ga Akershus-kommunen riksdekkende oppmerksomhet av den negative typen høsten 2009. I dag, åtte år etter, høster...

Antall 6

Bingen Lenseminneforening
Bingen Lenseminneforening

Frivillige lag og foreningerKulturminnevernKulturminnevern

Bingen Lenseminneforening i Sørum arbeider for å bevare lensekarene ute i Glomma, spre informasjon om fløterkulturen og inspirere til natur- og kulturopplevelser ved og på elva. Vi er i gang med store oppgaver - restaurering av to lensekar ved Fløterbrakka, ny brygge samme sted m.m Vil du være med og støtte vårt arbeid?

De gamle lensekarene ved Bingen i Sørum ligger majestetisk ute i Glomma og kan fortelle om liv og arbeid på elva gjennom mange hundre år. Bingen Lenseminneforening er en ideell forening med følgende formål om å bevare Bingen lenser som industrielt kulturminne.

De gamle lensekarene ved Bingen i Sørum ligger majestetisk ute i Glomma og kan fortelle om liv og arbeid på elva gjennom mange hundre år. Hvor gamle er de? Hvor store er de? Hvorfor står de der egentlig? Spørsmål som streifer turvandreren langs Kulturstien fra Bingsfoss, fiskeren ved Rømua en stille sommerkveld og nye innbyggere langs elvebredden med utsikt til disse ”husa” ute i elva.

Blaker og Sørum Historielag
Blaker og Sørum Historielag

Frivillige lag og foreningerInteresse og SamfunnKulturminnevern

Historielaget ble stiftet i 1970 ved sammenslåing av Blaker historielag og Sørum historielag, og er tilsluttet Romerike historielag og Landslaget for lokalhistorie.

Blaker Skanses Venner
Blaker Skanses Venner

AttraksjonFrivillige lag og foreningerKulturminnevernKulturminnevern

Blaker Skanses Venner ble stiftet 19. mars 1998 og skal arbeide for "Blaker Skanse i daglig bruk som et aktivt og attraktivt kulturminne."

Blaker Skanses Venner ble stiftet 19. mars 1998 og skal arbeide for "Blaker Skanse i daglig bruk som et aktivt og attraktivt kulturminne." Blaker Skanses Venner arrangerer hvert år blant annet tenning av julegrana, 17. mai-frokost og foretar omvisninger på Skansen. Grupper kan bestille omvisning på Blaker Skanse.

Blaker Skanses Venner ble stiftet 19. mars 1998 og skal arbeide for "Blaker Skanse i daglig bruk som et aktivt og attraktivt kulturminne." Blaker Skanses Venner arrangerer hvert år blant annet tenning av julegrana, 17. mai-frokost og foretar omvisninger på Skansen. I samarbeid med Statsbygg, Blaker Utvikling og Blaker og Sørum historielag har Blaker Skanses Venner tatt initiativ til flere prosjekter som bevaring av Kruttårnet, oppbygging av et Historisk Museum.

Grende Husflidslag
Grende Husflidslag

Frivillige lag og foreningerKulturminnevern

Grende Husflidslag holder til i Sørum kommune. Hovedaktiviteten foregår i "Grendekjelleren" på Festiviteten Sørumsand. Formålet er å spre kunnskap om, og videreføre, gamle og nye håndverksteknikker og tradisjoner.

Slora Mølle
Slora Mølle

AttraksjonFrivillige lag og foreningerKulturminnevernKulturminnevern

Slora Mølles Venner er en støtteforening til Blaker og Sørum Historielag og har som formål å restaurere og å bringe Slora Mølle på Blaker opp og frem.

Valstad Café
Valstad Café

AttraksjonFest- og SelskapslokalerForsamlingslokalerFrivillige lag og foreningerKulturminnevernKulturminnevernMøtelokaler

Valstad cafe er i dag en stiftelse med formål å bevare, forvalte og benytte eiendommen Valstad Cafe som et levende cafemuseum, fortrinnsvis til nytte for lag og foreninger. Det arrangeres ofte visekvelder, andre typer "intimkonserter” og foredrag i cafeen.

Mangler vi NOEN?

Dersomdere ikke er med i denne oversikten, men burde vært det, vennligst klikk på «Bli medlem» under! Eller «endre profil» hvis du ønsker å sende oss endringer, oppdateringer, eller har andre spørsmål.

Bli medlemEndre profil