Natur- og kulturstien fra Bingsfoss til Hammeren i Sørum ble gjenåpnet med 23 nye, flotte informasjonsskilt 22. september. Et samarbeid mellom grunneiere, Sørum kommune, Akershus Fylkeskommune Utmarksavdelingen Akershus og Østfold, Blaker og Sørum Historielag og Bingen Lenseminneforening har gjort dette mulig.
BILDETEKST: Skilt ved Glomma i Sørum. Fra v.: Produktdesigner Hanne Huseby, Seksjon for kulturminnevern i Akershus Fylkeskommune, Mona Mangen, ordfører i Sørum, Solveig Krogsrud, leder av Frogn Historielag, Berit Leikhammer, leder av Bingen Lenseminneforening, Halvard Evensen, finneren av «Sørumbåten” og prosjektleder Erik Vea, Sørum kommune. Foto: Privat

Skiltene belyser historien fra steinalder, vikingtid og framover. De forteller i tekst og bildere om den flerehundreårige fløtertradisjonen ved Bingen lenser, om kulturlandskapet langs elva og om fisk og fugler i vår del av Glommavassdraget. Prosjektansvarlig Erik Vea ønsket velkommen, og ordfører Mona Mangen klippet over snora før de mange frammøtte tok beina fatt nedover langs elva til Lushammeren. Gangveien har blitt og rettet ut og gitt fast grusdekke helt ned til Barvika, sommerens bade- og grillsted for mange. Derfra går det god gangsti videre med bru over evjer og bekkefar. Verdt å merke seg er at det ikke er lov å sykle noe sted på strekningen Bingsfoss-Hammeren.

Lushammeren er knausen som stikker lengst ut i elva og hvor kveldssola forsvinner sist. Herfra er det det god utsikt nedover elva til alle de 51 lensekarene som står igjen etter at fløtinga opphørte i 1985. Skiltet har kart med navn på gamle lenseplasser ved Bingen og viser hvordan det foregikk da fløterfamilier flyttet fra Sørum til Fet. En tømmerflåte ble fylt opp med unger og husgeråd – og av og til den ene kua de hadde – og så gikk flyttelasset med elvestrømmen ned til Fetsund og lensearbeid. Ved Bingsfossen er det avdekket helleristninger, en hjort, spor av føtter og nå sist en båt. Ristningene er flotte å se på i mørke, for de er lyst opp som relieffer. Det ble fortalt om «Sørumbåten”, som er den eldste båten i Norge. Stokkebåten ble funnet i Glomma og har fått eget skilt. Originalen kan ses på Norsk Maritimt Museum på Bygdøy.
Sørum er omtalt i Snorres «Norges Kongesagaer”. Jarlen Erling Skakke og hans menn kom til Sørum i 1167 og rodde med skipene sine oppover Glomma. Det fortelles at de la skipene til ved Lushammeren. Erling og hans menn var invitert til gilde hos presten i Rjodukul kirke og skulle gå til fromesse dagen etter. Ingen veit hvor Rjodukull lå, men man antar at det var i nærheten av nåværende Sørum kirke og er eldre enn denne.  I landet styrte mange småkonger, og enda flere ville bli det. Presten stod i ledtog med Olav Gudmundsson på Opplandene, som mente seg like berettiget til kongemakt som Erlings 5-årige sønn Magnus. Presten hadde skjenket den mektige jarlen Erling og hans menn dugelig på kvelden, og de sov tungt. Flokken til Olav, som ble kalt «hettesveinene”,  gikk nesten 4 mil om natta og kom fram til Sørum tidlig på morgenen mens det ennå var mørkt. De drepte mange av Erlings menn. Erling selv og resten av hans følge sprang i skipene nede ved Lushammeren og rodde raskt tilbake nedover Glomma, forteller Snorre.
Velkommen til fine turer i det vakre elvelandskapet langs Glomma i Sørum.
Berit Leikhammer