Frivilligheten

I Sørum og Blaker finnes det over 150 frivillige lag og foreninger. Vi ønsker svært gjerne at alle er med i denne oversikten, og det jobber vi med. Nedenfor vil du finne mange frivillige organisasjoner som har noe å tilby for alle.

Antall 28

Bingen Lenseminneforening
Bingen Lenseminneforening

Frivillige lag og foreningerKulturminnevernKulturminnevern

Bingen Lenseminneforening i Sørum arbeider for å bevare lensekarene ute i Glomma, spre informasjon om fløterkulturen og inspirere til natur- og kulturopplevelser ved og på elva. Vi er i gang med store oppgaver - restaurering av to lensekar ved Fløterbrakka, ny brygge samme sted m.m Vil du være med og støtte vårt arbeid?

De gamle lensekarene ved Bingen i Sørum ligger majestetisk ute i Glomma og kan fortelle om liv og arbeid på elva gjennom mange hundre år. Bingen Lenseminneforening er en ideell forening med følgende formål om å bevare Bingen lenser som industrielt kulturminne.

De gamle lensekarene ved Bingen i Sørum ligger majestetisk ute i Glomma og kan fortelle om liv og arbeid på elva gjennom mange hundre år. Hvor gamle er de? Hvor store er de? Hvorfor står de der egentlig? Spørsmål som streifer turvandreren langs Kulturstien fra Bingsfoss, fiskeren ved Rømua en stille sommerkveld og nye innbyggere langs elvebredden med utsikt til disse ”husa” ute i elva.

Blaker og Sørum Historielag
Blaker og Sørum Historielag

Frivillige lag og foreningerInteresse og SamfunnKulturminnevern

Historielaget ble stiftet i 1970 ved sammenslåing av Blaker historielag og Sørum historielag, og er tilsluttet Romerike historielag og Landslaget for lokalhistorie.

Blaker Skanses Venner
Blaker Skanses Venner

AttraksjonFrivillige lag og foreningerKulturminnevernKulturminnevern

Blaker Skanses Venner ble stiftet 19. mars 1998 og skal arbeide for "Blaker Skanse i daglig bruk som et aktivt og attraktivt kulturminne."

Blaker Skanses Venner ble stiftet 19. mars 1998 og skal arbeide for "Blaker Skanse i daglig bruk som et aktivt og attraktivt kulturminne." Blaker Skanses Venner arrangerer hvert år blant annet tenning av julegrana, 17. mai-frokost og foretar omvisninger på Skansen. Grupper kan bestille omvisning på Blaker Skanse.

Blaker Skanses Venner ble stiftet 19. mars 1998 og skal arbeide for "Blaker Skanse i daglig bruk som et aktivt og attraktivt kulturminne." Blaker Skanses Venner arrangerer hvert år blant annet tenning av julegrana, 17. mai-frokost og foretar omvisninger på Skansen. I samarbeid med Statsbygg, Blaker Utvikling og Blaker og Sørum historielag har Blaker Skanses Venner tatt initiativ til flere prosjekter som bevaring av Kruttårnet, oppbygging av et Historisk Museum.

Folkeakademiet i Sørum
Folkeakademiet i Sørum

Frivillige lag og foreningerInteresse og Samfunn

Folkeakademiet bidrar til å fremme integrering av flyktninger og innvandrere gjennom faste ukentlige og månedlige aktiviteter i Flerkulturell møteplass, og for å bringe glede og kultur til bebeboerne på eldreinstitusjonene i kommunen gjennom Den kulturelle spaserstokken. Miljø-spørsmål og klima-endringer er også fast på agendaen gjennom studiesirkler og foredrag.  FA Sørum samarbeider med en rekke lokale lag og foreninger, Sørum kommune, Voksenopplæringen og pleie- og omsorgsseksjonen på eldreinstitusjon.

Foreningen Norden
Foreningen Norden

Frivillige lag og foreningerInteresse og Samfunn

Foreningen Norden Norge er en ideell og partipolitisk uavhengig organisasjon som har til formål å styrke og utvikle et folkelig nordisk samarbeid. Foreningen Norden skal være en nordisk kulturbærer og pådriver for nordisk samarbeid. Foreningen samarbeider med tilsvarende foreninger i de øvrige nordiske land og selvstyrende områder. Formen for Norden-foreningenes samarbeid er fastlagt i vedtektene for Foreningene Nordens Forbund.

Foreningshuset Lørenfallet
Foreningshuset Lørenfallet

Fest- og SelskapslokalerForsamlingslokalerFrivillige lag og foreninger

Foreningshuset AL Lørenfallet har selskapslokaler i flere størrelser til utleie. Vi har det du trenger, enten det er et enkelt møte eller en større fest.

Foreningshuset AL Lørenfallet har selskapslokaler i flere størrelser til utleie. Vi har det du trenger, enten det er et enkelt møte eller en større fest. Vi ligger sentralt plassert i Lørenfallet i Sørum kommune.

Page: 1 2 3

Savner du noen?

Savner du noen? Ønsker du at din organisasjon eller bedrift også skal være synlig her?

Bli medlemLag/endre profil