Fylkeskommunen har bidratt med kr 58000 til arbeidet med å restaurere et lensekar ved Bingen. Christian H. Holm (f.v.), Nils U. Hagen og Morten Svendsen med Bingen lenser i bakgrunnen (Foto: Jørgen Kirsebom)
I motorbåt ankom assisterende fylkesdirektør Christian Hintze Holm fra Kulturminnevernavdelingen i Akershus Fylkeskommune forrige tirsdag Fløterbrakka på Vestby. Hintze Holm fikk se noen av de 51 enorme steinkarene ved Bingen lenser på nært hold. Han var spesielt interessert i de to «rierkarene» nærmest Fløterbrakka, som skal restaureres. Lenseminneforeningens har fått tillatelse til å hogge alt tømmer til restaureringa i kommuneskogen i Sørum.Utegruppa har sammen med andre frivillige hogd og barket 110 lange furustokker, som nå skal ligge til tørk i sommer og utover høsten. Selve restaureringa starter når vannstand og isgang i Glomma tillater det, sannsynligvis i februar neste år.

Hintze-Holm var imponert over anlegget i vann ved Bingen lenser og uttrykte samtidig at arbeidsinnsatsen i Bingen Lenseminneforening er meget bra. Akershus Fylkeskommune har tildelt Bingen Lenseminneforening 58 000 kr. til oppstart restaurering.