I dag er det ett år siden Nordli ble revet.
 
Fortidsminneforeningen Oslo Akershus har laget en fotoutstilling til minne om saken. Bildene som er i utstillingen er tatt av Anders Henriksen, Ola Fjeldheim, Jørgen Kirsebom samt gamle bilder av Nordli.
 
Nordliutstillingen inneholder også en stor nyhetsamling av det meste som ble skrevet om og rundt rivingen av Nordli Gård. Denne samlingen begynner å bli en ganske stor mengde artikler, ettersom det stadig vekk kommer nye innlegg.
 
Utstillingen var åpen under det årlige arrangementet Gammeldags jul på Vøienvolden i 2009, som ble besøkt av rundt  2000 besøkende. Den gjenåpnet i forbindelse med den årlige Bygningsverndagen i 2010 som ble besøkt av rundt 1300 mennesker.
 
I mellomtiden kan den ses på Vøienvolden, Maridalsveien 120 på Sagene i Oslo. For nærmere informasjon om åpningstider anbefales det å ta direkte kontakt med Fortidsminneforeningen.
 
Arkiv for Nordlisaken er tilgjengelig på Nordli-saken.
 
Å lage nettsidene til og rundt opplevsorum.no kom som en følge av Nordlisaken. Vår motivasjon er ønsket om å ta vare på det vi har igjen. Ønsket er at dette også gir et økonomisk grunnlag, som i sin tur gjør det mulig å opprettholde et rikt kulturtilbud.
 
Vår felles kulturarv har etter min mening store verdier som ikke kan måles i bare kroner og øre.