Det har vært ganske stille hos oss siden kommunesammenslåingen. Vi ble litt rådville! Vi var usikre på om det var behov eller plass til et Opplev Sørum i en Lillestrøm kommune. Deretter kom pandemien som ytterligere satte en stopper for videreutviklingen av dette prosjektet. Det så lenge ut som at Opplev Sørum skulle bli historie. Nettsidene våre har vært stengt i nesten to år.

I september 2020 ble det utlyst tiltakspakker for næringslivet signert Romerike Sparebank (tidl Lillestrømbanken) og Lillestrøm kommune. Opplev Sørum søkte midler i håp om å få nettsidene våre tilbake på nett igjen. Gleden var stor da det ble bevilget midler til prosjektet vårt. Takket være Romerike Sparebank og Lillestrøm kommune er Opplev Sørum tilbake på nett igjen.

Det at Lillestrøm kommune og Romerike Sparebank omfavner kulturhistorien, kulturminnene og attraksjonene i gamle Sørum betyr mye. Det gir også ny giv og motivasjon til å fortsette å utvikle prosjektet Opplev Sørum. Vi har mange opplevelser å by på!

Vi gleder oss til å fortsette og formidle det som skjer i Blaker, Sørum, Rånåsfoss og Frogner under fanen og paraplyen Opplev Sørum.