I et møte Statens vegvesen hadde den 22. mars, ble det utredet om Rånåsfoss bru skulle bevares eller ei. Statens Vegvesen konkluderte med at brua er så verdifull at den må tas vare på, sier avdelingsdirektør i Statens Vegvesen Akershus, Nils-Erik Bogsrud, til Romerikes Blad den 16. april 2012. 

Vegvesenet har sendt en orientering til eier av brua, Akershus Fylkeskommune, om at brua blir bevart. Samtidig vil vegvesenet innarbeide nødvendige vedlikeholdsmidler for fylkesveiene i Akershus i årene som kommer. Statens vegvesen anbefaler også at brua fortsatt blir en del av Nasjonal verneplan for veier, bruer og veirelaterte kulturminner.

Det betyr at politikerne i fylkeskommunen ikke trenger å ta stilling til om brua skal bevares eller ikke. Brua vil fortsatte henge på Rånåsfoss.

Engasjementet vårt får uttelling

Takket være en samlet kommune mot riving så har vi klart å sende sterke signaler om at vi ønsker at brua skal bevares og vi ble hørt.

– Vi har mottatt underskriftene for å bevare Rånåsfoss bru, og skjønner at det lokale engasjementet er stort, skrev Nils Erik Bogsrud til Opplev Sørum.

Opplev Sørum ønsker med dette å formidle en stor takk til alle som har signert underskriftskampanjen, takk også til Rånåsfoss Vel og alle politikerne og administrasjonen i Sørum kommune.

[cmbd_single_business slug=»ranasfoss-bru»]