November 2014: Bingen Lenseminneforening har startet opp restaureringsarbeidet med Rømuekaret i Hammeren, Sørum. Lensekaret ligger nedafor utløpet av Rømua, sideelv til Glomma, og var også tømmerførende i sin tid. Kraftig bjørk og selje har slått rot på karene i elva. Vekster, vårflom, sterk elvestrøm og isgang vinterstid vil bryte ned hvert eneste av de 51 synlige lensekarene ved Bingen.
Siden fløtinga tok slutt i 1985 har ingenting vært gjort for å bevare Bingen lenser. Restaureringsarbeidet haster!
Gjennom stor dugnadsinnsats har Utegruppa i Lenseminneforeningen med hjelp av Venneforeningen MB «Mørkfos” og lån av båt fra Fetsund Lenser, rensket og ryddet alle lensekarene ute i elva.
Rømuekaret skal settes i stand slik det så ut da tømmerfløtinga var i drift. En av Lensemineforeningens prioriterte oppgaver er å dokumentere både prosessen og det ferdige produktet – det restaurerte Rømuekaret. Dermed vil det eksistere en «mal” for videre restaureringer. Planarbeidet er godt i gang, og det praktiske arbeidet har begynt med å måle dimensjoner og telle stokker ute på Rømuekaret. Det skal brukes materialer, redskap og arbeidsmåter som tømmerfløterne selv brukte da de bygde eller reparerte kar i Glomma. Neste trinn er å felle og barke tømmer som skal brukes, ca 200 furustokker.
Bildene viser Rolf Hammeren, Morten Svendsen og Nils U. Hagen i full sving på Rømuekaret.
Berit Leikhammer
Bingen Lenseminneforening