Arteid Pilegrimsherberge
På Arteid Gård ligger en av Norges flotteste pilegrimsherberger. Her overnatter det ca 70 pilegrimer fra hele verden hver sesong i et 150 år gammelt stabbur.
- Det kommer pilegrimer fra Australia til Amerika og til med en og annen svenske smiler Dagfinn Eriksen Arteid.
Dagfinn Eriksen Arteid syntes det er veldig hyggelig å få besøk fra pilegimer fra hele verden og han gjør det han kan for at pilegrimene skal få det hyggelig på sin vandring gjennom Sørum og på sitt opphold på Arteid.
Det er 5 senger og muligheter for 2 plasser på hemsen.
Det koster kr 150 å overnatte.