Bingsfosshallen
Bingsfosshallen er en flerbrukshall for idrett og kultur. Hallen ble ferdigstilt høsten 2003.

Bingsfosshallen tilbyr utleie av lokaler til idrett og kultur og møterom. Etter kl 16.00 og i helgene er hallen tilgjengelig for utleie til lag og foreninger, bedrifter og private.

Sørumsand videregående skole og Bingsfoss ungdomsskole benytter hallen som gymsal fra kl 08.00 til 16.00 på hverdager utenom skoleferiene.

Kontakt Lillestrøm kommune.


Picture Gallery

  • F93fa26c6a9f06407534502cd4f4fbf3 Trang Fodsel Sorumfestivalen 110 Jpg
  • Sorumfestivalen3

Video Gallery