Blaker Skanses Venner

Blaker Skanses Venner ble stiftet 19. mars 1998 og skal arbeide for "Blaker Skanse i daglig bruk som et aktivt og attraktivt kulturminne."

Blaker Skanses Venner ble stiftet 19. mars 1998 og skal arbeide for "Blaker Skanse i daglig bruk som et aktivt og attraktivt kulturminne." Blaker Skanses Venner arrangerer hvert år blant annet tenning av julegrana, 17. mai-frokost og foretar omvisninger på Skansen. I samarbeid med Statsbygg, Blaker Utvikling og Blaker og Sørum historielag har Blaker Skanses Venner tatt initiativ til flere prosjekter som bevaring av Kruttårnet, oppbygging av et Historisk Museum.

Blaker Skanses Venner tar gjerne imot nye medlemmer! Medlemsskapet i Blaker Skanses Venner koster kr 100,- per år.

Kontaktperson for medlemsskap: Blaker Skanses venner v/Jan-Terje Stenby, epost janteste@online.no, telefon 902 03 938, bankkonto 1321 62 35562.

Grupper kan bestille omvisning på Blaker Skanse.

 

Picture Gallery