Fermate Vokal
Fermate Vokal (som frem til 2010 het Fraunakoret) har eksistert siden 1990.
Dyktig og inspirerende dirigent er Liv Astrid Dahl
De blide kormedlemmene er en sprudlende gjeng som elsker å synge og spre sangglede til andre! Koret har et bredt repertoar og mange varierte oppdrag/arrangementer.
Øvelse mandager på Frogner Misjonshus, kl 18.45-21.15.
Fermate Vokal, stiftet i november 1990, er et blandet kor. Som medlem opptas sangere over 20 år med lyst og interesse for sang. Det er obligatorisk med stemmeprøve og det må være ledig plass i stemmegruppen. Korets totale antall er 32 aktive sangere. Koret tilstreber en jevn og god stemmebesetning. Alle sangere skal bidra til å utvikle koret faglig og sosialt. Koret har 3 måneders gjensidig prøvetid for nye sangere.
Styret og dirigent kan åpne for yngre sangere i perioder med særskilte behov.
Ta gjerne kontakt med styret for nærmere opplysninger.