Folkeakademiet i Sørum

Folkeakademiet Sørum har jevnlige arrangementer om aktuelle samfunnsspørsmål, litteratur, forfatterbesøk, fortellerkaféer, konserter og utstillinger.
Folkeakademiet bidrar til å fremme integrering av flyktninger og innvandrere gjennom faste ukentlige og månedlige aktiviteter i Flerkulturell møteplass, og for å bringe glede og kultur til bebeboerne på eldreinstitusjonene i kommunen gjennom Den kulturelle spaserstokken. Miljø-spørsmål og klima-endringer er også fast på agendaen gjennom studiesirkler og foredrag.  FA Sørum samarbeider med en rekke lokale lag og foreninger, Sørum kommune, Voksenopplæringen og pleie- og omsorgsseksjonen på eldreinstitusjon.