Frogner gamle kirke

Frogner gamle kirke er en langkirke fra ca. 1180 i Sørum kommune, Akershus fylke. Den er en del av Den norske kirke og hører til Østre Romerike prosti i Borg bispedømme.

Byggverket er i stein og har 90 plasser.

Kirken brant i 1918, murene reparert 1936, gulv og tak i 1948. Restaureringen ble ferdigstilt i 1977. På en stein i muren like vest for sørportalen ble det etter brannen funnet en runeinnskrift. Den er tolket til:

Gud signe den mann som gjorde, og den som lot gjøre, det er Erling Loftssøn.

Adkomst til stedet er via Rv171.