Hjorteparken

- En besøksgård med det lille ekstra

Vi ønsker alle velkommen til Hjorteparken!

Hos oss er det hjort, ponnier, sauer, geiter, griser, kaniner, marsvin, høner, ender, påfugler og emu som dere kan få hilse på! I skogen vår finnes flere naturlekeplasser med klatreløyper til barn i alle aldre, samt tente bålplasser hvor det er mulig å grille medbrakt mat.

Hjorteparken er en pedagogisk virksomhet som ligger på gården vår Mørk vestre i Blaker i Sørum kommune.

I møte med gårdsdrift, dyr og natur vil vi legge til rette for lek, opplevelse og læring. Stikkord som mestring, mening og motivasjon er beskrivende for vårt pedagogiske grunnsyn.

Relasjoner er også i fokus hos oss, både mellommenneskelige og i forhold til dyra på gården. Vi er blant annet opptatt av de positive effektene omgang med dyr har i forhold til barns utvikling av empati, selvbilde og sosial kompetanse.

Vi ønsker at vår «grønne» arena vil være til glede og nytte for veldig mange, blant annet gjennom å bidra til kunnskap, sunne verdier og minner for livet.

Brukervennlighet er viktig for oss, og derfor har vi valgt å legge ned en god del arbeid før oppstart. En av de største investeringene vi har gjort er å pusse opp en eldre bygning på gården, som opprinnelig ble brukt som smie og snekkerverksted.

Denne bygningen kaller vi i dag for «smia», og vil romme oppholdsrom, toaletter, garderobe og kjøkken. Smia ligger fredelig til, omgitt av jorder, skog og dyreinnhegninger.

I tillegg til hjort har vi også ponnier, geiter, sauer, griser, kaniner, marsvin, høner, ender og påfugler på gården. Hos oss legger vi stor vekt på dyrevelferd og ønsker å bidra til holdningsskaping rundt dette.

Vi har også satt opp en stor grillhytte noen hundre meter opp i åsen. I dette området er det også naturlekeplass,  naturklatrejungel, sandkasser og sitteplasser.

Vi tilbyr:

  • Gårdsbesøk (gruppebestilling, for eksempel barnehager, skoleklasser, institusjoner, lag, foreninger o.l.)
  • Barnebursdagsfeiring
  • Åpne dager
  • Aktivitetsuker for barn (i skoleferier)
  • Møteplass for sosiale sammenkomster/utleie av lokaler

Vi ønsker å være et allsidig tilbud, og vil kunne tilby en rekke forskjellige aktiviteter, deriblant fôring og dyrestell, ridning, dyrking, høsting, matlaging, formingsaktiviteter og enkel snekring.

Vi har som mål å bli godkjent som «Inn på tunet»-tilbyder. En slik godkjenning vil gi oss mulighet til å kunne benytte gårdens ressurser som verktøy i målrettet pedagogisk arbeid, hovedsakelig rettet mot barn og unge, for eksempel ved å tilby skoleelever et tilpasset opplæringstilbud som et alternativ til tradisjonell undervisning. Et slikt tilbud vil også kunne være til nytte for flere andre brukergrupper.

Et slikt tilbud vil også kunne være til nytte for flere andre brukergrupper.

Vi er fleksible og vil strekke oss langt for å fylle deres behov.

Beliggenhet

Gården vår ligger mellom Fetsund og Aurskog, 15 minutter fra Lillestrøm og en halvtime fra Oslo.

Takk til Innovasjon Norge, Landbrukskontoret i Sørum, Norsk Hjortesenter, næringsrådgiver Siri Bjørnstad, Ole-Kasper Næss og Creaturene for all god hjelp på veien dit vi er kommet i dag!