Rånåsfoss bru

Rånåsfoss bru over Glomma, Akershus, ble bygd i 1927, og er ei hengebru i ett spenn med bjelkeavstivningsbærer. Brua har en spennvidde på 183 meter og en tottallengde på 260 meter. Bruas to betongtårn er 19 meter høye. Brua inngår i dag i det lokale gang - og sykkelvegnettet, jf. "Nr. 260 i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner, Statens vegvesen - Region Øst. Juli 2002."

Picture Gallery

 • 06 Ranasfoss Bru 90×60
 • Ranasfoss Slideshow 01 20180212foto Jorgen Kirsebom
 • A20499e3acc11a8e7b7a3baae8652a09 Ranasfoss 002 2011 06 26 Foto Jorgen Kirsebom Jpg
 • 145b1306d9a17441235f476afd87f792 Ranasfoss Bru 014 20160420 150545 Jpg
 • De9face9c1660b4f908c53b3f8c76cee Ranasfoss Bru 015 20160420 150546 Jpg
 • Af23df20a235d87e815bd708e687d14d Ranasfoss Bru 011 20160420 150545 Jpg
 • 7c9b65e5be7ec0d8578e6821ad28f737 Ranasfoss Bru 010 20160420 150545 Jpg
 • 53bd0eb3b49a633daef7b806b5860ac2 Ranasfoss Bru 012 20160420 150545 Jpg
 • Cc11cbc38a1ed052f91736ccf4882053 Ranasfoss Bru 013 20160420 150545 Jpg
 • E5b183083bfdb85b77ebef57ff879322 Ranasfoss Bru Morgen Foto Jorgen Kirsebom 6 Jpg
 • Eea0a66a48c1e9412a319cc4f9a13137 Ranasfoss Bru Morgen Foto Jorgen Kirsebom 5 Jpg