Sørum Flerkulturelle Forening
Sørum Flerkulturelle Forening (SFF) er en upolitisk organisasjon for innvandrere i Sørum kommune. Vi ønsker å engasjere alle til å hjelpe hverandre med å finne seg til rette i Sørum under prinsippet ”hjelp til selvhjelp”. De som har bodd her en stund skal hjelpe de nyankomne. Det kan dreie seg om hjelp til forstå og forklare brev og dokumenter, bidra til forståelse for den norske kultur og å finne løsninger på utfordringer innvandrere møter i hverdagen.
For å fremme integreringen i samfunnet søker vi også å bidra til aktiviteter som kan hjelpe innvandrere med å finne seg til rette i lokalsamfunnet, og bli kjent med andre på tvers av etniske skillelinjer. For tiden er vi engasjert i følgende aktiviteter og tilstelninger:
Vi arrangerer Kvinnedagen hvert år (8. mars)
Vi deltar i arrangementet med FN-dagen
Vi deltar i arbeidet med å tilby svømming
Vi deltar i Sørumfestivalen
Vi har medlemsmøter og temamøter
Vi arrangerer sommerleirer
Vi har tilbud om gratis kinoforestilling (av og til)
Vi formidler kontakt med fotballgrupper
Vi har avtale med Spenst med rabatt på treningsstudio
Vi har rabatt i Tusenfryd fornøyelsespark