Sørum Jazzklubb
Sørum jazzklubb har som formål å:
Arrangere jazzkonserter og jazzrelaterte prosjekter for å skape et stabilt og variert tilbud i kommunen. Bidra til aktiv deltakelse i musikk gjennom læring, lytting og formidling. Samarbeide med andre organisasjoner, institusjoner og kommunale myndigheter som forvalter og organiserer opplæring og utdanning i musikk.
Sørum Jazzklubb er en Ideell Organisasjon.
Sørum Jazzklubb er registret i Frivillighetsregisteret.
Klubben arrangerer for tiden 4 konserter i året. Festiviteten leies til klubbens arrangementer. Konsert under Sørumfestivalen er en av klubbens faste  arrangementer.