Sørum Økoforening
Sørum økoforening er en uavhengig organisasjon som arbeider for å gjøre det lettere for innbyggerne i Sørum å leve miljøvennlig. Av aktivitetene våre kan nevnes Reperasjonskafe, studiesirkel, hagedager, «økoguide» for Sørum, kjøkkenhageprosjekt ved en skole, innkjøpsring, høringssvar og annen miljøpolitisk innsats.