Sørumsand Misjonshus
Vi leier gjerne ut våre lokaler til forskjellige arragementer. Det kan være kurs, informasjonsmøter,  konfirmasjonsfest, bryllup, åremålsdager og minnesamvær i forbindelse med begravelser.
Til kurs og o.l. har vi lydanlegg, flip-over, overhead og dataprosjektor.
I forbindelse med minnesamvær kan vi påta oss anskaffelse av mat fra andre leverandører, eventuelt dekking av bord, servering og rydding samt oppvask.
Vi kan også tilby enklere servering enten ved egen tilbereding eller ved anskaffelse fra andre leverandører samt serveringshjelp ved kurs, konferanser o.l.
Det tillates ikke servering av alkohol på misjonshuset.