Valstad Café

Valstad cafe ligger i Ingeniør Bøhns vei, med innkjøring fra Industriveien på Sørumsand og er en original sveitservilla, antagelig fra 1910. Det kan ha vært drevet cafe i huset siden ca 1914. Her har det i ulike epoker vært servert middag, karbonade og speilegg, smørbrød, kaffe, wienerbrød og kaker, mineralvann og øl, og på 17. mai spesialiteten hjemmelaget is. Det siste regnskapsåret for cafeen er 1980. Cafelokalet er bevart med innredning og utstyr slik søskenparet Beate og Trygve Valstad ønsket det. Fylkeskultursjefen vurderer Valstad cafe som svært verneverdig, både huset og inventaret.

Valstad cafe er i dag en stiftelse med formål å bevare, forvalte og benytte eiendommen Valstad Cafe som et levende cafemuseum, fortrinnsvis til nytte for lag og foreninger. Det arrangeres ofte visekvelder, andre typer "intimkonserter” og foredrag i cafeen.

 

Historien om Valstad Cafe

Valstad familien etablerer seg på Sørumsand

Kittel Josef Valstad, født 19. mars 1883, var bosatt på Valstad i Skedsmo, og arbeidet som benkesnekker på Sørumsand Trevarefabrikk. Ifølge Sørum folkeregister flyttet han fra Skedsmotil Sørumsand 1. februar 1909. Etter skyldelingsprotokollen er eiendommen cafehuset står på fraskilt gårdsnr. 41 (Sennerud) som bruksnr. 21, den 6. april 1910.
Ifølge kvitteringen (funnet i kjøkkenskuffen) fra kjøpmann M. Svendsen fra 21. april 1910, er det i mars samme år tatt ut forskjellige varer for bygging av hus. Det er derfor grunn til å tro at tømmerbygningen, som er flyttet fra Valstad i Skedsmo, og som antas å være satt opp første gang i 1880-90 åra, er satt opp på Sørumsand i løpet av året 1910. Ifølge police fra Sørum Løsørebrandassuranceforening er innbo forsikret 27. mars. 1912.
Vi har fått bragt på det rene at da Kttel og Karen Othilie, med Beate f. 1908, og Sara f. 1909 (senere også Trygve, f. 1915) var vel etablert på Sørumsand, flyttet Karens foreldre etter og bosatte seg i den lille stua som sto nederst i hagen. Halve av denne stua, som også var i tømmer, ble flyttet med fra Valstad; den andre halvdelen ble bygget på når stua kom til Sørumsand. Vi vet ikke året kårstua kom hit, men ut fra foto, antar vi rundt 1920 eller før. Kårstua, som de senere åra ble stående helt intil den nye Industrivegen, ble etterhvert i meget dårlig forfatning, og ble revet høsten 2000.
Kittel fortsatte sitt arbeid som benkesnekker på Trevaren. Senere E. A. Hammer og her ar han til siste halvdel av 50-åra, godt over 70 år gammel. For sin over 50-årige innsats på «fabrikken» fikk Kittel Josef Valstad i 1964 Kongens fortjenestemedalje i sølv.

Cafedrift

Arbeidet som benkesnekker ga nok ikke tilstrekkelig utkomme til å fø en familie på fem samt kårfolket og nybygd hus. Det tok derfor ikke lang tid fra huset stod ferdig, til det kom igang cafedrift. Vi har i cafehuset funnet fakturaer fra så tidlig som 1911 som viser kjøp av blan annet sjokolade og drops.
Ut ifra funn av slike gamle fakturaer og andre papirer, må det etter datidens fohold ha vært en betydelig cafedrift de første årene. Det er ikke ubetydelige mengder vørterøl, landsøl og mineralvann, tobakk og andre varer som har vært ekspedert over Sørumsand stasjon.
På Valstad Cafe har det vært stor aktivitet, og dette var nok et av de viktigste stedene for sosial kontakt og møter på datidens Sørumsand. Vi vet at Sørumsand Idrettsforening ble stiftet her i 1917, og at lærer Stokke bestyrte folkeboksamling i cafelokalet på 30-tallet.
Her har det i ulike epoker vært servert middag, karbonade og speilegg, smørbrød, kaffe, wienerbrød og kaker, kaffe, mineralvann og øl, og på 17. mai spesialiteten hjemmelaget is. Her kunne du også få kjøpt drops, karameller sjokolade, kandissukker og sigaretter. I de senere år hadde cafeen også betydelig leveranser av smørbrød til møter og andre aktiviteter på Sørumsand Verksted.
Det var nok Karen Othilie som var ansvarlig for cafedriften, og i nekrologen etter henne blir hun omtalt som en driftig vafevertinne. Etter hjertesvikt falt hun død om på kjøkkenet 11. november 1936 mens hun sto over sine matgryter. Tilbake satt Kittel og tre voksne barn fra 21 til 28 år, og svigerfar på 74 år (døde i 1939). Svigermor hadde falt fra ganske tidlig; vi vet ikke når. Beate og Sara tok seg nok raskt av cafedriften, noe de neppe var ukjent med fra før. Det var noket hardt slag for resten av familien når Sara døde av kreft i 1954. Spesielt for Beate, som mistet sin søster i cafedriften.
Driften fortsatte utover i 50-60 og 70-åra. Men den ble nok svært vanskelig etter at smalgangen over  jernbanen ble stengt på slutten av 60-tallet. Da var det ikke lenger lett for bussjåfører og andre stamgjester å nå cafeen til et wienerbrød og en kopp kaffe. Kittel døde i 1965, og driften ble nok etter hvert svært redusert; på slutten var den en ren kioskdrift for gamle cafegjester og bekjente. Ifølge regnskapsboka er siste regnskapsåret for vafeen 1980. Cafelokalet med tilhørende innredning og utstyr som blant annet duker, service, bestikk og glass er inntakt slik søskenparet Berate og Trygve ønsket at det skulle være.

Aviskorrespondent og avskrivningskontor

Huset har foruten å ha vært cafe, også huset aviskorrespondent for Indre Akershus Blad, og fungert som avskrivningskonto. Trygve, som nok var en ordets mann, ble alt som 23-åring i 1938 fast korrespondent for denne lokalavisa.
Han var blant annet en trofast referent på kommunestyre- og velmøter, og i hans referater ble ikke noe overlatt til tilfeldighetene. Hadde du ikke vært på møtet var det bare å lese Indre Akershus Blad, for der gjenga Trygve hvem som hadde sagt hva i kronologisk rekkefølge.
Det ble nok etter hvert tungt med alle kveldsmøtene og nattskriving av referater, og Trygve gaseg som aviskorrespondent i 1958, etter 20 år i «Indre».
Senere drev han Sørumsand Avskrivningskontor, og det er ikke få vitnesbyrd, attester og andre dokumenter som er skrevet av her gjennom årene. Han anskaffet seg også moderne mangfoldiggjøringsmaskiner, både spritduplikator og svertestensilmaskin, og tildbød sine tjenester. Og skulle du ha konfirmasjon eller bryllup, visste Trygve råd. Han hadde ferdige sanger og sanger som kunne tilpasses hvis du ville ha en mer personlig form.
Sanger for mange festlige anledninger har nok blitt mangfoldiggjort her på blekrosa eller lysgrønt papir som det forsatt ligger ruller av i skapet på kontoret hans. Etterhvert overtok dn moderne fotokopimaskinen, og utover i 80-åra var det nok liten aktivitet på avskrivningskontoret til Trygve Valstad.

Unik Sørumsandhistorie

Valstadeiendommen med bygninger, innbo og løsøre representerer snaue 90 år med unik Sørumsandhistorie. Her har vært drevet cafe, det har vært avholdt møter og sosiale samlinger. Her har vært en mangeslungen virksomhet i et snaut århundre, og historien er tatt vare på, den sitter i veggene, og ligger i skap, skuffer og hyller. Bilder, brev, avisutklipp, regnskapsbøker, dagbøker og utallige andre papirer, dokumenter og gjenstander har vært tatt vare og representerer en flott dokumentasjon ov denne tidsepoken og lokalhistoria på Sørumsand. Valstadfamilien har hatt stor sans for det som har vært skapt i tidligere og egen generasjon, og papirer og gjenstander har blitt tatt vare på med verdighet og respekt.
Det er derfor viktig å ta vare på denne flotte lokalhistorien i sitt opprinnelige miljø.

Picture Gallery

  • Urskauen Agility 2 1 2018
  • Valstad Cafe Julefeiring
  • Sorumfestivalen 2013 20 2013 01 25 Foto Jorgen Kirsebom

Video Gallery