Man kan mene mangt og mye om både kommunesammenslåingen og kommunevåpenet til nye Lillestrøm kommune, men «Sørumbåten» får de ikke lov til å ta fra oss.

Lillestrøm kommune har valgt «Sørumbåten», Norges eldste båtfunn, som motiv på kommunevåpenet. Dersom man søker på «Sørumbåten» på kommunens egne hjemmesider vil man få null treff. Søker man derimot etter «stokkebåten» kommer beskrivelsen av kommunevåpenet:

«Stokkebåten, som symboliserer historie, nåtid og framtid, skal pryde Lillestrøms kommunevåpen.»

«Stokkebåten er valgt fordi den er et viktig nasjonalt funn. Stokkebåten ble funnet i Sørum, og er Norges eldste båt, ca. 2200 år gammel. Den representerer livet på elva, som var en viktig næring i alle de tre kommunen, samt våre vannveier, Glomma, Nitelva, Leira og Øyeren.»

Lillestrøm kommune

Tidligere i vinter stod det også en flott oversikt i VG over alle de nye kommunevåpenene og Lillestrøms nye kommunevåpen var selvfølgelig med på den listen også.

«Lillestrøm – Det 2200 år gamle funnet av Stokkebåten i Sørum, Norges eldste båt, danner grunnlaget for nye Lillestrøms kommunevåpen».

VG – https://www.vg.no/nyheter/i/9vLeyl/dette-er-de-nye-kommunenes-vaapen
SENSASJONELT FUNN: Det var store overskrifter og enorm interesse for funnet av Norges eldste båt. Sørum kommune sendte anmodning til Norsk Sjøfartsmuseum om at båten burde hete «Sørumbåten», og ikke «Bingenbåten».
Facsimile fra boken «Stokkebåter» utgitt av Norsk Sjøfartsmuseum (2005)

Arkeolog og forsker, Pål Nymoen, er ansatt hos Norsk Maritimt Museum er en av Norges fremste eksperter på stokkebåter. Han har blant annet vært med å skrive boken «Stokkebåter – Nytt om Sørumbåten og andre sørnorske stokkebåtfunn» utgitt av Norsk Sjøfartsmuseum i 2005.Det er funnet over 350 stokkebåter i Norge. Alle har fått egne navn etter stedene der de ble funnet, slik det er tradisjon for i Norge.

Da vi fant Sørumbåten, kalte vi den Bingenbåten, fordi det var det nærmeste stedsnavnet. Men Sørum kommune sendte en uvanlig anmodmning til oss om å endre navnet til Sørumbåten. I fagmiljøet refererer vi til Sørumbåten eller Bingenbåten som Norges eldste båtfunn. Det blir forvirrende for de som kan noe om historiske båter dersom den nye kommunen bruker «Stokkebåten» som navn og beskrivelse. For da refererer man egentlig til at båten kommer fra Stokke i Vestfold.

Pål Nymoen, Norsk Maritimt Museum

Både VG og Lillestrøm kommune har blitt gjort oppmerksom på feilen, men har ikke gjort noen rettelser. Lillestrøm kommune svarte at de ikke kan endre teksten på hjemmesidene fordi politikerne har vedtatt at det er «stokkebåten» som skal pryde kommunevåpenet.

Det er blitt gjort mange hundre funn av stokkebåter i Norge, og alle som en, har navnet sitt etter stedet de ble funnet. Bortsett fra Sørumbåten da, som ser ut til å ha mistet navnet sitt i kommunesammenslåingen.

Forstå det den som kan!