Viktig film og debatt den 21. november kl 18:30 i kommunestyresalen på rådhuset. Et av arkitektforslagene for fremtidens Sørumsand er avbildet over. Stedsaktivist og Sørlandsrefser Erling Okkenhaug kommer til Sørumsand. 
Fortidsminneforeningen, Sørum kommune, Stiftelsen Valstad Café og beboere i Sletta inviterer:
Hva slags Sørumsand vil vi ha?
-Det nye Sørumsand
-Om innbyggermedvirkning
Filmvisning og debattmøte om utviklingen av Sørumsand i kommunestyresalen torsdag 21. november kl. 18.30. «Sørlandsrefseren» vises, og deretter er det paneldebatt.
Hvordan kan folk flest delta i stedsutvikling?
Hvordan fungerer lokaldemokratiet i utbyggingssaker?
Hvordan kan vi videreutvikle og utvikle våre lokale stedskvaliteter?
Dokumentarfilmen «Sørlandsrefseren»
Filmen handler om Erlings Okkenhaugs kamp for at lokale byer og tettsteders skal få en utvikling som tar hensyn til innbyggerne og stedenes egenart. Utbyggere får ofte lett spillerom for å bygge uten hensyn til lokal estetikk, uten reelt hensyn til naboer, og utviklingen slippes gjerne løs til markedskreftene. Dette er en tankevekkende film både for innbyggere og politikere. Vi kan bli sittende igjen som tapere alle sammen hvis vi ikke er i forkant og styrer utviklingen til beste for alle innbyggere.
 
Om utvikling av Sørumsand:
Hvordan bygge Sørumsand menneskevennlig?
Hvordan ta vare på de som allerede bor her?
Hva vil vi bevare?
Hvilke premisser er rimelig å legge til grunn for planer?
 
I panelet blir det representanter for det politiske miljøet i Sørum kommune, fra innbyggerne på Sletta, Fortidsminneforeningen, samt plansekretariatet i Akershus fylkeskommune. Rolv Reikvam blir ordstyrer.
Erling Okkenhaug og filmskaperen Pål Winsents vil være tilstede.
– Snakk med naboer og venner og kom til Rådhuset 21 november, kl 18:30!