Vedlikehold av St. Olavsgangen!

Onsdag 2. juni syklet 7. klasse ved Vesterskaun skole opp til St. Olavsgangen, for å foreta årets vedlikehold av stien og rydding av søppel.
Klassen var på forhånd delt inn i tre grupper der de hadde fått hvert sitt ansvarsområde. Elevene hadde avtalt hvem som skulle ta med raker, sag, øks, grenkuttere og annet nødvendig utstyr.