Sørum kirke feirer sine 850 år gjennom et helt år. Den gudstjenestelige feiringen av 850-årsjubileet blir i Sørum kirke søndag 7. februar kl. 11. På denne historiske festgudstjenesten vil det brukes salmer fra hele den 850 år lange kirkehistorien og fram til Eivind Johnsbråtens nyskrevne jubileumssalme «En kirke av levende stener». Koret Fermate Vokale har sunget i Sørum kirke mange ganger før, og har sagt ja til å komme denne dagen også.   
Umiddelbart etter gudstjenesten inviteres det til kirkekaffe på Sørumsand Misjonshus.
I tillegg til Sørums egne prester; Gunnar Sem Kristiansen, Gro Golimo Simonsen og Maylen Nupen vil prost Liv Krohn Hansen og biskop Atle Sommelfeldt delta begge steder. Organist Jan Erik Stensrud spiller i kirken, mens organist Vera Kalmykova er musikalsk leder under kirkekaffen.
Arrangørene presiserer at alle som vil feire kirken sin er like velkomne til både gudstjeneste og kirkekaffe som de spesielt inviterte gjestene. De lover nok av både kaffe, kaker og stoler å sitte på. På kirkekaffen blir det også satt av tid til hilsninger.
– Ordføreren og rådmannen er invitert til dagen. Det samme er Fylkesmannen, fylkesordføreren, kulturministeren og tidligere ansatte. Men først og fremst er dette en fest for hele bygda, sier leder i menighetsrådet  Amund Gillebo.
Velkommen til en hel dags feiring av Sørum kirke!