Ravi og 7. klassingene i Sørum kommune synger «Tsjeriåu» under SørumFestivalen 2016.