«Varsku her, tømmeret går!» Høye rop til folk som står tett i tett rundt tømmerlunna ved Bingen lenser på Vestby. 100 grove tømmerstokker dundrer ned den bratte elvebrauta og treffer vannet så spruten står høyt til værs. Så tar elvestrømmen over, og stokkene driver nedover og stoppes av  lekken som er lagt ut ved Fløterbrakka. 
Lørdag 20. juni ble Fløterfestivalen 2015 offisielt åpnet av Sørums ordfører Mona Mangen, som berømmet frivilligheten i Sørum og det store arbeidet som legges ned for å bevare Bingen lenser, Sørums største arbeidsplass gjennom tidene. Ordføreren fulgte tømmerslepet fra Bingen til Fetsund i «Vildanden», varpebåten som ble brukt ved Bingen helt til fløtervirksomheten ble nedlagt i 1985. På brygga i Fetsund overleverte hun fløterhakan til Fets ordfører John Harry Skoglund med ordene «Nå har Sørum gjort sitt, nå gir vi haka’n videre til Fet».
Det var stort oppmøte av barn ved tømmervogna på Tertitten lørdag morgen. Da fikk barna gå med fløterhaker på skulderen bak hest og tømmervogn lastet med tømmer ned til Kuskerud. Der fikk de prøve seg som tømmerfløtere og rullet tømmerstokker uti elva til stor applaus fra alle rundt.
Fløterbrakka på Vestby var samlingsstedet med både «eftasvæl» (kveldsmat) og frokost dagen etter. Nytt i år var besøk av tilreisende løsfløtere fra Flisa, drevne «ælvekarer»  som i sin tid hadde fulgt tømmeret den lange vannveien fra Atna og helt ned til Bingen og Fetsund.
De hadde mye å fortelle de frammøtte. Ved  Lenseminneforeningens nye flytebrygge lå båtene fortøyd fra den tida fløtinga var en stor og sammenhengende arbeidsplass i  Sørum og Fet.
De 100 tømmerstokkene ble «soppet» (buntet sammen) ved Fetsund Lenser og slept videre til Gahnsbruket, der publikum fikk oppleve saging av tømmer på rammesag og fikk se ei original oppgangssag fra 1600-tallet.
Tømmeret var gitt til festivalen fra Sørum kommune, hogd og barka i vinter av Bingen Lenseminneforening og medhjelpere fra Fetsund.
Berit Leikhammer
Foto Hans-Petter Skurdal