BINGEN  LENSER

– verdt å ta vare på?

ÅPENT MØTE PÅ FESTIVITETEN, SØRUMSAND  
 
TORSDAG 19. MAI KL 19.00
Synlige rester av 51 lensekar i Glomma mellom Bingsfoss og Fetsund forteller om tømmerfløting gjennom Sørum i flere hundre år. Bingen lenser var, ved siden av jordbruket, selve ”nerven” i lokalsamfunnet. I 1985 var det slutt med tømmer- transport på ”gamlemåten” – tømmeret ble heretter transportert på bil og tog.
Glomma-entusiaster vil ta vare på og synliggjøre den gamle fløterkulturen og gjøre elva tilgjengelig for vandringer og opplevelser. Nå inviterer vi alle interesserte til et åpent møte, der man oppfordres til å komme med idéer og synspunkter. Spesielt velkommen til nye Sørum-beboere, som har flyttet hit i det siste.
PROGRAM FOR KVELDEN
•Velkommen – v/Berit Leikhammer
•Video om tømmerfløtinga ved Bingen lenser – v/Bjørn R. Larsen.
•Bingen lenseminneforening – hvorfor egen forening? v/Berit L.
•Kaffepause med Knuts kringle.
•Kulturminnevern og identitet. Innledning v/Helge Njaa
•Åpen diskusjon med idéer og synspunkter
Arrangementet på ”Teten” er gratis. Ingen påmelding. Sett av denne kvelden  – og bli samtidig med på en guidet vandring til fløtermiljøet på Vestby søndag 22.mai.
Boka ”Glomma gjennom Sørum – livet langs elva” kan kjøpes denne kvelden, den kan også bestilles ved å klikke her (koster kr 450).
HJERTELIG VELKOMMEN !