Her står Klasse 6B fra Sørumsand skole ved lensekarene i Glomma. Begrep som søkketømmer, lensekar, tømmerhaka og stengelense er nå kjente begrep for 70 elever på 6. årstrinn fra Sørumsand skole. – «Hvor var det han Helmer og hu kona hans, Mathilde, bodde?» Elevene er på fornavn med Birger og Hans og Peder, Lars og Ole – «gamlekara» ved Bingen lenser, som hadde kaffiflaska si i «hoso» (ullstrømpe) og kvista kjøreveg over Glommaisen hver vinter.
Etter Sørum kommunes «Den kulturelle skolesekken» sitt opplegg for 6.klassingene ei uke på Lensemuseet i Fetsund, kom forespørselen fra Sørumsand barneskole. Var det mulig å få besøke Fløterbrakka på Vestby? Var det mulig å få vite mer om Bingen lenser?
Mandag 27. oktober kom de gående og springene ned bakken til Fløterbrakka. Bingen Lenseminneforenings nestleder Morten Svendsen hadde fyrt i svartovnen i Brakka på forhånd, og foreningens fotograf Bjørn Rehoff Larsen var på plass.
Elevene ble fortalt om fløtinga i Glomma, om systemet med å holde igjen tømmer og sende det med elvestrømmen ned til Fetsund, der sorteringa etter kjøpermerker foregikk. Derfra ble tømmeret slept videre over Øyeren til bestemmelsessteder langs vassdraget, særlig sagbruk og cellulosefabrikker. 
På 16 – 1500 tallet ble det eksportert mye fint tømmer til Europa. F.eks. ble London bygget opp igjen med norsk tømmer etter bybrannen i 1666. 
En gjeng flotte, vitebegjærlige 12-åringer vendte tilbake til Sørumsand skole med sine lærere og hadde fått oppgaver de kunne jobbe videre med på skolen. Et vellykket forsøk på å drive lokal historieformidling «i felten».
Berit Leikhammer
Bingen Lenseminneforening
Alle foto Bjørn Rehoff Larsen.
Klasse 6A ved Sørumsand skole lærer om tømmerfløtinga ved Bingen lenser.
Sørumsand barneskole er nabo til Fløterbrakka ved Bingen lenser. Her står klasse 6A foran Stengelensa.
En av elevene fikk prøve ekte fløterklær.
Elevene fikk komme inn i Fløterbrakka og ble vist tømmerfløternes redskaper.
Klasse 6A foran attholdslensa ved Bingen lenser.