I 2012 ble det iverksatt en bevaringskampanje da Rånåsfoss bru ble foreslått revet. Mange aktører samlet seg bak bevaringsinitiativet. Den 16. april 2012 ble brua besluttet bevart etter en kort, men intens kampanje. Tirsdag 19. april kl. 18.00, temmelig nøyaktig fire år senere, er brua ferdig restaurert og vil nå bli offisielt gjenåpnet.
Statens vegvesen er ferdig med rehabiliteringen av Rånåsfoss bru i Akershus. Brua ble opprinnelig bygget i 1927, og fungerer i dag som en gang- og sykkelbru over Glomma. 
Rånåsfoss bru er en av de første myke hengebruene i Norge fra 1927. Den er tegnet av Olaf Stang, som var en av samtidens sentrale bruingeniører og utviklet denne brutypen. Denne brutypen ble benyttet for å kunne bygge bruer med lange spenn i områder med lite trafikkgrunnlag på en kostnadseffektiv måte. Typisk for disse bruene er at de har kun ett kjørefelt.
-Rånåsfoss bru er en av få bruer av denne typen, og er en viktig del av det verneverdige kraftstasjonsmiljøet på Rånåsfoss.  Derfor er det bra at brua nå er rehabilitert, også til glede for lokalbefolkningen, sier Solveig Schytz (V), leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune.

Omfattende rehabilitering

-Vi har montert nytt rekkverk og lagt ny membran og asfalt på brua. Samtidig er begge tårnene, bærekabler, hengestenger og bjelker i stål overflatebehandlet. Det er også satt opp ny belysning. Belysningen gir nødvendig lys for brukerne av brua, og synliggjør brukonstruksjonen på en spektakulær måte. Totalt sett er det brukt 16 millioner kroner. Jeg mener vi har fått en flott ansiktsløfting av brua, forteller en stolt avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen.

Brua er kommunal veg

I dag har fylkeskommunen ansvar for vedlikeholdet av selve brukonstruksjonen, mens Sørum kommune har ansvar for den daglige driften.  Det betyr at kommunen dekker snøbrøyting, renhold og strømutgifter. Brua er formelt kommunal veg.
Oppmøte på VESTSIDEN av brua, vi setter opp mikrofon, talerstol og flagg:
18:00: Velkommen ved avdelingsdirektør Nils Audun Karbø (ordstyrer) i Statens vegvesen
18:05: Bakgrunnen for at fylkeskommunen støttet arbeidet økonomisk, ved leder Solveig Schytz (V) av hovedutvalg for samferdsel
18:10: Statens vegvesen rolle i arbeidet med rehabilitering, ved tidligere avdelingsleder Nils-Erik Bogsrud
18:15: Hva betyr arbeidet for lokalbefolkningen, ved ordfører Marianne Grimstad Hansen (H) , Sørum kommune
18:20: Snorklipping
Vi spaserer over brua og tilbake. Ved vestsiden settes det opp telt hvor det serveres kake og kaffe.
Arrangementet avsluttes ca. ved 19.30 tiden.
[cmbd_single_business slug=»ranasfoss-bru»]