Bingen Lenseminneforening

Bingen Lenseminneforening i Sørum arbeider for å bevare lensekarene ute i Glomma, spre informasjon om fløterkulturen og inspirere til natur- og kulturopplevelser ved og på elva. Vi er i gang med store oppgaver - restaurering av to lensekar ved Fløterbrakka, ny brygge samme sted m.m

Vil du være med og støtte vårt arbeid?

De gamle lensekarene ved Bingen i Sørum ligger majestetisk ute i Glomma og kan fortelle om liv og arbeid på elva gjennom mange hundre år. Hvor gamle er de? Hvor store er de? Hvorfor står de der egentlig? Spørsmål som streifer turvandreren langs Kulturstien fra Bingsfoss, fiskeren ved Rømua en stille sommerkveld og nye innbyggere langs elvebredden med utsikt til disse ”husa” ute i elva.

 

Bingen Lenseminneforening er en ideell forening med følgende formål:

• å bevare Bingen lenser som industrielt kulturminne

• å samle inn, bevare og formidle både den muntlige, skriftlige og den materielle fløtertradisjonen

• å formidle de sosiale, kulturelle og økonomiske forhold lensearbeiderne og deres familier levde under, og hvor viktig fløyta var som grunnlag for arbeid og bosetting lang elva

• å arbeide for å øke tilgjengeligheten til Glomma gjennom Sørum

• å arbeide for å utvikle elveturisme på og ved Glomma, med vekt på fløtertradisjonen

• å legge forholdene til rette for folk som ønsker områdene ved Glomma som møteplass

• å samarbeide med Fetsund Lenseminneforening og Fetsund Lenser for å dokumentere den sammenhengende fløterhistorien for Sørum og Fet

Les mer på bingenlenser.no

Picture Gallery

  • 45942b86bd3a3ac13c507c4675cab89f Bingen Lenser Panorama1 Jpg
  • Bingen Lenser
  • Bingen Lenser
  • F1cc430c8a51db69093338d66e720a3b Bingen Lenser Natt Jpg
  • Dias 416 1
  • H01 1
  • 19
  • Bingsfossen Bingen Lenser
  • Rierkar

Video Gallery