Kunstneren Guttorm Guttgormsgaard blir i Indre Akershus blad mandag 9. februar intervjuet i anledning åpning av utstillingen i Stenersenmuseet i Oslo. Guttormsgaard har fått hele museet til disposisjon for egne verker og for kunst han har samlet gjennom et langt liv. Det er blitt en unik samling og flott utstillingen skal henge til 21. juni. Det er mange gode grunner til å besøke utstillingen. Det er ikke hvert år at en av våre egne sambygdinger blir tildelt en slik heder.
Av Rolf Reikvam
tidligere stortingsrepresentant
 
Jeg er ikke sikker på at vi i Sørum vet hvilke kunstsamling vi har i vår kommune. En fantastisk ressurs som vi bør lære oss å sette pris på. Først ved å bli kjent med den og deretter å bli ambassadører for den.
I intervjuet uttaler Guttormsgaard at han vil beholde den samlet og han etter hvert vil gi den bort til noen som kan ta var på den og gjøre den tilgjengelig for allmenheten. Dette må være oppfordringen Sørum kommune trenger. Her er det en fantastisk mulighet til å melde sin interesse. Jeg vet at å ta vare på en slik samling er resurskrevende. Det krever lokaler og ikke minst kompetanse til å utvikle den og å gjøre den tilgjengelig
Kulturhistorisk har vi i Blaker Skanse et av de mest interessant og unike område i vår region. Guttormsgaard har i nærområdet til Skansen skapt en kunstsamling av nasjonal interesse. Vi har fått alt nesten opp i fanget. Nå er det opp til oss i kommunen å starte arbeidet med å utvikle Blaker og Skansen til en nasjonalt kulturhistorisk- og kunstsenter.
Det vil kreve mye ressurser både økonomisk og menneskelig. Derfor bør kommunen og Akershus fylkeskommune gå sammen. Staten som eier av Skansen bør også ha interesse av å utvikle området. Private aktører må kunne bli med på et spleiselag. Sjøl om vi ikke har en Mohn i vært område, finnes det helt sikkert interesser som vil bli med.  Akershus Energi må være en naturlig samarbeidspartner for et slik prosjekt. De har en snart hundreårig historie på Rånsåsfoss og bør kjenne sin besøkelsestid for å utvikle nærmiljøet.