Glommabredden
Glommabredden ble startet i 1994, da Helle Krogh Hagen spurte – nettopp Bjørn – om han ikke kunne danne et «korps» for gamle skolemusikanter som godt kunne tenke seg å gjenoppta hobbyen sin. 
Etter litt sondering og ringerunder hadde Bjørn samlet 12 musikanter. Av dem er 6 fortsatt med i Glommabredden. Disse er – foruten Helle og Bjørn – Jan Erik Krogstad, Ruth Ingjer, Kjell Kurland og Eldar Vangen.
I dag teller Glommabredden 40 medlemmer med en aldersspredning fra 17 til 88 år. Medlemmene kommer fra Sørum, Aurskog-Høland, Fet, Ullensaker, Nes og Skedsmo.
Dersom du har lyst til å bli med i Glommabredden kan du kontakte dirigent Bjørn Jødahl på telefonnummer 926 49 472.