Lørdag 29. november ble trolig verdens første blodklubbfestival arrangert på Blaker
Skanse. Initativet kom fra Olaf Aannerud som lenge har gått med en drøm om en tradisjonsmatfestival i Blaker. Da han luftet ideen på årsmøtet i Blaker Bygdekvinnelag fikk
han full klaff med en gang.
Mange damer med Jorid Holmsen i spissen sa seg
villig til å bli med på dette og allerede to dager etter årsmøtet var komiteen
igang. Wenche Stortrøen tok på seg ansvaret med innkjøp av blod og ister og
dugnaden var igang.
Det var helt fullt i Kommandanten på Blaker Skanse med bortimot 120 gjester. Wenche og dugnadsgjengen hadde på forhånd kokt
190 klubber, en fantastisk jobb. Klubben ble servert med sukker og sirup. I
tillegg kunne gjestene kjøpe mjølk, øl og akevitt.
Mange som kom husket klubben
fra sin barndom, mens det også var unge der som nok smakte sin første klubb.
– Bygdekvinnelaget har fått mange positive tibakemeldinger med ønske om at dette
blir gjenntatt neste år. Det kommer vi til å gjøre og da med dobbelt så mange
gjester forteller Elin Mørk, leder Blaker Bygdekvinnelag.